การทำเว็บไซต์ให้เป็นที่สนใจ

การทำเว็บไซต์ให้เป็นที่สนใจ

ในปัจจุบันการมีเว็บไซต์บริษัทเป็นของตนเองนั้นมีผลดีในเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจมาก เพราะนอกจากเว็บไซต์จะเป็นช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่งแล้ว ยังได้กลายเป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเสมือนจริงบนโลกออนไลน์ อีกทั้งกระแสความนิยมของ Social Media ในปัจจุบันด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนความคิดที่ว่าเว็บไซต์มีความสำคัญโดยเฉพาะกับการทำธุรกิจมากเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องใส่ใจในเรื่องของเทคนิคพร้อมทั้งในส่วนของรายละเอียดวิธีการดีไซน์เว็บไซต์ให้น่าสนใจมากเป็นพิเศษ .

ปัจจัยในการพัฒนาเว็บ

 1. ข้อมูล (Data)  ในส่วนของข้อมูล ความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณ  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิง
 2. สื่อ (Media) ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเว็บไซต์นั้นหากผู้เขียนบทความนำข้อความจำนวนมากๆ ใส่ลงไปให้ผู้อ่านอ่านเพียงอย่างเดียวจะทำให้บทความดังกล่าวดูไม่น่าสนใจแต่ในทางตรงกันข้าง การสื่อสารข้อมูลด้วยการใช้สื่อเช่น ภาพ (Images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) วิดีโอ (Video)  เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเขียนบทความจะทำให้ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ครอบคลุมเนื้อหาหรือบทความที่เขียน มีความดึงดูดใจ  เรียบง่ายไม่ซับซ้อนนักจนยากต่อการเรียนรู้หรือเข้าใจ สามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เพราะอาจทำให้ผู้รับรอไม่ไหว  สื่อมีขนาดที่เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอในรูปแบบต่างๆ ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป  มีความเหมาะสมกับยุคสมัยตาม Trend และเรื่องลิขสิทธิ์ อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิง
 3. ภาพ (Images)  ในการเลือกใช้ภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีสีดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร  แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังในเรื่องของวัฒนธรรม ความเหมาะสมของสี  เช่น  หากคุณต้องการออกแบบภาพเพื่อใช้ในงานแต่งงานของคนไทย ก็ไม่ควรเลือกใช้โทนสีดำ หรือสีทึมๆ มืดๆ เพราะด้วยค่านิยมของคนไทยมองว่าสีดำเป็นสีที่ไม่เป็นมงคล  ภาพที่เลือกใช้ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับบทความที่เขียน  ไม่ใช่เห็นว่าภาพสวยหรือดูดีไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็นำมาใส่เพื่อให้บทความดูสวยน่าอ่าน และการนำไฟล์ภาพใดๆ มาใช้เขียนบทความบนเว็บหรือบล๊อกของคุณ ควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสม (ค่าความละเอียด 72 dpi และสีแบบ RGB)  ความเรียบง่ายคือภาพนั้นสามารถสื่อให้รู้ได้ว่าจะบ่งบอกถึงอะไรในเรื่องหรือบทความที่เขียน  และภาพนั้นจะต้องไม่ซับซ้อนหรือดู เยอะจนดูไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไร  การเลือกใช้สีในภาพมีความสำคัญมากเช่น  หากพื้นของภาพเป็นสีเข้ม และในภาพนั้นมีตัวหนังสือ ก็ไม่ควรเลือกใช้ตัวหนังสือสีอเข้ม เพราะจะทำให้ผู้อ่านมองไม่เห็นข้อความ
 4. ระบบ (System) ในการสร้างเว็บหรือบล๊อก ควรเลือกใช้ระบบที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  สามารถจัดเก็บสถิติการเข้าอ่านบทความเพื่อที่จะได้ทราบถึงความนิยมหรือความสนใจของผู้อ่านว่านิยมอ่านบทความประเภทใด  ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เช่น ในปัจจุบันเรื่องของ SEO, Responsive Web Design และ Social Media กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมดังนั้นระบบที่ใช้จัดทำเว็บควรรองรับสิ่งเหล่านี้ ต่อมาคือเว็บจะต้องมี Site Map หรือสารบัญของเว็บ
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเรื่องเสริมที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งคุณไม่ควรมองข้ามสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
 • เลือกใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ข้อนี้ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่าหากรู้ว่าคนส่วนใหญ่นิยมเดินไปทางไหน นิยมใช้อะไรกัน แต่คุณเดินไปอีกทาง เขาและคุณจะเดินมาเจอกันได้อย่างไร
 • การสร้างเครื่อข่ายกลุ่มงาน (KM + Group) ในการทำงานต่างๆ หากเรามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยแชร์หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ๆ ขึ้น ซึ้งก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีไปอีกขั้น
 • เตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ อันนั้นก็เน้นไปในเรื่องของระบบคือหากรู้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น การสร้างเว็บก็ควรจะคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยว่าเราจะประยุกต์ให้เว็บของเราตอบสนองสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นได้เช่นไร
 • สะท้อนว่าเราคือ “ผู้ใช้”  หรือ “ผู้รับบริการ”  ข้อนี้สำคัญมากๆ  เพราะหากคำนึงถึงผู้ใช้บริการ คุณก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านั้นเว็บไซต์ของคุณก็จะได้รับความสนใจแน่นอน แต่ในทางตรงกันข้ามมองแค่เพียงมุมมองของคุณเพียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าผู้รับสารต้องการสิ่งใดบ้าง ก็จะทำให้ผู้รับเกิดความเบื่อหน่ายหรือยุ่งยาก เช่น บางครั้งเนื้อหาอาจไม่ครบถ้วนก็เป็นได้
 • รักในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่รัก  การเริ่มเป็นผู้เขียนบทความที่ดีจะต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อน  หากต้องทำอะไรที่ยากเกินตัวอาจทำให้ผู้เขียนเองอึดอัดจนไม่อยากทำได้
 • เรื่องของ สังคม ค่านิยม และวัฒนธรรม สิ่งนี้พึงจะต้องระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก การเสียดสี  หรือการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ลิขสิทธิ์ อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ จากแหล่งต่างๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิง

อ้างอิงเว็บไซต์ :

http://www.km-web.rmutt.ac.th/?p=4014

http://incquity.com/articles/office-operation/web-design

Leave A Comment?