Cart – PC

รถเข็น (Cart) ปรับแต่งรถเข็นให้เหมาะกับการใช้งานบนเว็บไซต์ สามารถปรับแต่งสกุลเงิน ชื่อบนปุ่มรถเข็นให้เหมาะสมกับการใช้งานตามที่ต้องการ 1. เลือกที่เมนูรถเข็น (Cart) 2. ปรับแต่งรถเข็น แสดงสินค้าใหม่ คือ กำหนดให้สินค้าใหม่แสดงจำนวนเท่าไหร่ แสดงสินค้าต่อหน้า คือการกำหนดให้บนหน้าเว็บไซต์ในหนึ่งหน้าแสดงจำนวนสินค้าเท่าไหร่ เช่น กำหนดให้แสดงจำนวน 30 อย่าง สินค้าบนหน้าเว็บไซต์หน้าหนึ่งก็จะมี 30 อย่าง หน้าที่สองก็จะมี 30 อย่างเช่นกัน สกุลเงิน เลือกสกุลเงินได้ตามที่ต้องการ เมื่อกดเลือกสกุลเงิน ด้านล่างที่ตัวอย่างจะแสดงสกุลเงินให้เห็น ภาพตัวอย่างการแสดงผลสกุลเงินบนเว็บไซต์ คำบนปุ่มรถเข็น กำหนดชื่อบนปุ่มรถเข็นได้ตามการใช้งาน เมื่อกดเลือกด้านล่างจะแสดงตัวอย่างให้เห็น ภาพตัวอย่างการแสดงผลคำบนปุ่มรถเข็นบนเว็บไซต์ ตำแหน่งที่วางสกลุเงินคือการกำหนดว่าจะให้สกุลเงินอยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของจำนวนเงิน

As seen – PC

ผู้สนับสนุน (As seen) สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยการแสดงผู้สนับสนุนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ 1. เลือกที่เมนู ผู้สนับสนุน (As seen) 2. กดที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มผู้สนับสนุน 3. เพิ่มชื่อและรูปภาพ สามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสุด 30 รูปภาพ และสามารถลากสลับตำแหน่งรูปภาพได้ ตัวอย่างการเพิ่มผู้สนับสนุน สามารถปรับแต่งรูปภาพได้ตามที่ต้องการ เครื่องหมายกากบาทสีแดง คือการลบรูปภาพ เครื่องหมายหมุนสีส้ม คือการหมุนรูปภาพโดยหมุนวนไปทางขวา เครื่องหมายแก้ไขสีเหลือง คือการแก้ไขและประบแต่งรูปภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การปรับแต่งรูปภาพ – PC เครื่องหมาย Alt สีฟ้า คือการใส่ข้อความให้กับรูปภาพ เครื่องหมายเมฆสีเขียวเข้ม คือ ใส่ link ให้กับรูปภาพ เครื่องหมายตาสีเขียวอ่อน คือการดูรูปภาพ เมื่อกดบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงในตารางด้านล่าง เมื่อเปิดการใช้งานจะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ในส่วนของผู้สนับสนุน จัดการผู้สนับสนุน เปิด/ปิด การใช้งานผู้สนับสนุนสามารถเปิดใช้งานได้เพียง 1 ผู้สนับสนุนเท่านั้น […]

Slideshow – PC

สไลด์โชว์ (Slideshow) สร้างสรรค์เว็บไซต์ให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยการใส่สไลด์โชว์เพื่อให้เว็บไซต์ดูสวยงามและน่าสนใจ 1. เลือกเมนูสไลด์โชว์ 2. กดที่ + เพื่อเพิ่มสไลด์โชว์ 3. ใส่ชื่อและอัปโหลดรูปภาพ ชื่อ สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ อัปโหลดรูปภาพ สามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสูด 8 รูปภาพ และสามารถลากสลับตำแหน่งรูปภาพได้ ภาพตัวอย่างการเพิ่มสไลด์โชว์ สามารถปรับแต่งรูปภาพได้ เครื่องหมายกากบาทสีแดง คือการลบรูปภาพ เครื่องหมายหมุนสีส้ม คือการหมุนรูปภาพโดยหมุนวนไปทางขวา เครื่องหมายแก้ไขสีเหลือง คือการแก้ไขและประบแต่งรูปภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การปรับแต่งรูปภาพ – PC เครื่องหมาย Alt สีฟ้า คือการใส่ข้อความให้กับรูปภาพ เครื่องหมายตาสีเขียว คือการดูรูปภาพ เมื่อกดบันทึกข้อมูลจะลงมาอยู่ในตารางด้านล่าง เมื่อเปิดการใช้งานสไลด์โชว์จะแสดงในส่วนของ สไลด์บล๊อก (SlideBox) บนหน้าเว็บไซต์ การตั้งค่าสไลด์โชว์ เปิด/ปิด การใช้งาน สามารถเปิดได้เพียงแค่ 1 สไลด์โชว์เท่านั้น แก้ไขสไลด์โชว์ เมื่อกดแก้ไขจะแสดงข้อมูลขึ้นมาสามารถแก้ไขชื่อและรูปภาพได้ตามต้องการ ลบสไลด์โชว์ […]

Coupon – PC

คูปอง (Coupon) ระบบ PC มีระบบคูปองเพื่อให้คุณสามารถสร้างคูปองให้กับลูกค้าของคุณได้ 1. เลือกที่เมนูคูปอง (Coupon) 2. กดที่ปุ่ม + เพื่อเป็นการเพิ่มคูปอง 3. กรอกรายละเอียดคูปอง ชื่อ คือชื่อของคูปองที่ต้องการให้แสดง เช่น ส่วนลด 150 บาท โค้ด คือ รหัสที่จะกรอกตอนสั่งซื้อสินค้า เช่น QW201 ประเภท แบ่งเป็น 2 แบบ คือ % กับ ราคา จำนวนของคูปอง เพื่อเป็นการกำหนดว่าคูปองนี้สามารถใช้งานได้กี่ครั้ง เป็นการกำหนดสิทธิ์ในการใช้คูปอง ส่วนลด วันที่เริ่มใช้งานและวันที่หมดอายุของคูปอง เมื่อกดที่ช่องจะแสดงปฏิทินวันและเวลาให้เลือก ระยะเวลาที่ใช้งานได้ เป็นการกำหนดว่าเมื่อกรอกรหัสคูปองแล้ว ระบบจะทำการนับถอยหลังเพื่อให้ลูกค้ายืนยันสิทธิ์การใช้งานสามารถกำหนดได้ 30- 60 นาทีเท่านั้น แสดงให้เลือกเพื่อส่งอีเมล์แจ้งเตือนชำระเงิน ถ้าติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเวลาที่เรากดส่งเมล์แจ้งเตือนในหน้ารายการสั่งซื้อสินค้าคูปองก็จะแสดงขึ้นมาให้เลือก ภาพตัวอย่างการเพิ่มคูปอง เมื่อกดบันทึกแล้วข้อมูลจะมาแสดงในตารางด้านล่าง คูปองจะใช้งานเมื่อกดที่ส่งอีเมล์แจ้งเตือนในหน้ารายการสั่งซื้อสินค้า […]

FAQ – PC

ถาม – ตอบ (FAQ) สามารถตอบโจทย์ข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างถาม – ตอบให้กับลูกค้า สร้างคำถามและคำตอบที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาทางเว็บไซต์ที่พบบ่อยได้ง่ายๆ เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เลือกที่เมนูตั้งค่า 2. เลือกเมนู ถาม-ตอบ (FAQ) 3. เพิ่มถาม – ตอบ โดยกดที่ปุ่ม + 4. กรอกหัวข้อและคำอธิบาย หัวข้อ คือ คำถามที่พบบ่อย เช่น สินค้าพรีออเดอร์ใช้เวลากี่วัน คำอธิบาย คือ คำตอบ เช่น สินค้าที่เป็นพรีออเดอร์จะมาถึงไทยประมาณ 10-20 วัน สามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ ลงไปได้ ภาพตัวอย่างการเพิ่ม ถาม – ตอบ เมื่อกดที่คำอธิบายจะมีปุ่ม + ขึ้นทางซ้ายสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่นี้ https://help.pushthetraffic.com/knowledge-base/editor-pc/ เมื่อกดบันทึกแล้วจะยังไม่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ถ้าต้องการให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ต้องเปิดใช้งาน เมื่อเอาเม้าส์ไปวางที่ลูกตาสีแดง จะมีตัวเลือกให้เลือก 3 อย่าง […]

Blog – PC

บล็อก (Blog) เป็นการเพิ่มข่าวสารเพื่อให้คนมาติดตามเว็บไซต์ เป็นการอัตเดตร้านค้าของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น กดที่เมนูประกาศ (Blog) จากนั้นปุ่ม + เพื่อเพิ่มข่าวสาร 2. อัปโหลดรูปภาพหน้าปก โดยกดที่ปุ่มอัปโหลด 3. เขียนบล็อกโพส ชื่อเรื่อง เช่น เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่หรือข้อเสนอแนะ คำอธิบาย จะไปแสดงในส่วนของ meta ใน code ของเว็บไซต์ 4. เนื้อหา สามารถใส่รูปภาพและวิดีโอลงไปในเนื้อได้ โดยการกดที่ปุ่ม + ทางด้านซ้าย วิดีโอสามารถวาง link จาก Youtube ได้เลย สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่นี้ https://help.pushthetraffic.com/knowledge-base/editor-pc/ 5. แท็ก ใช้ในการจัดหมวดหมู่บทความบล็อก ตัวอย่าง เช่น มาใหม่ 6. การมองเห็น เป็นการกำหนดว่าจะให้บล็อกโพสของคุณแสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือไม่ เมื่อเพิ่มข้อความบล็อกแล้ว จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ในหน้าบล๊อก การตั้งค่าบล็อก 1. เปิด/ปิด […]

Home – PC

หน้าแรก (Home) จะแสดงกราฟต่างๆ เช่น กราฟแสดงการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด กราฟแสดงรายการสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ชำระเงิน กราฟแสดงรานการสั่งซื้อสินค้าที่ยังไม่ได้ส่ง EMS เป็นต้น โดยเราสามารถเลือกดูการแสดงผลของกราฟได้เป็นสัปดาห์ 1 เดือน หรือ 3 เดือน ด้านล่างจะเป็นเมนู เพิ่มสินค้า เช็คยอดขาย และเพิ่มประกาศ การแสดงผลของกราฟ สามารถเลือกได้ 3 แบบ 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน แสดงจำนวนลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้า โดยจะแสดงจำนวนของลูกค้าใหม่ จำนวนของลูกค้าเก่า และจำนวนของลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการ กราฟสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด จะมีวันที่ จำนวนการสั่งซื้อ และราคารวม โดยด้านล่างของกราฟจะเป็นวันที่ ด้านซ้ายเป็นจำนวนการสั่งซื้อ และด้านขวาเป็นจำนวนเงิน กราฟแบ่งออกเป็น 2 เส้น สีฟ้า คือ จำนวนการสั่งซื้อ สีชมพู คือ ยอดรวมของราคาสินค้า  สามารถนำเม้าส์ไปชี้เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละวันได้ […]

Order – PC

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ไปที่หน้าเว็บไซต์  2. กดสั่งซื้อสินค้า 3. กดไปที่หน้ารถเข็น 4. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า สามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบ โชว์รูม คือ มารับสินค้าที่ร้านด้วยตัวเอง ส่งถึงที่ (แมสเซ็นเจอร์) คือ ส่งสินค้าให้ถึงที่ พัสดุ คือ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย 1. โชว์รูม มี 2 ขั้นตอน เลือกสถานที่และวันเวลารับสินค้าสามารถดูรายละเอียดได้ที่ การจัดส่งสินค้าแบบ Walkin 2. ส่งถึงที่ (แมสเซ็นเจอร์) เลือกตำแหน่งที่ของให้นำสินค้าไปส่งโดยกดที่รูปรถสีเขียวมุมขวาล่าง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ การจัดส่งสินค้าแบบส่งถึงที่ 3. พัสดุ (จัดส่งโดยไปรษณีย์) มี 2 ขั้นตอนเลือกโซนการจัดส่งและรูปแบบการจัดส่งสินค้า สามารถดูรายละเอียดได้ที่ การจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ 5. กดที่ปุ่มจ่ายเงิน 6. กรอกข้อมูลผู้สั่งซื้อ 7. เลือกวิธีการชำระเงิน กดที่ชำระเงิน วิธีการชำระเงินมีให้เลือก 3 […]

Payment – PC

การชำระเงิน (Payment) ระบบมีวิธีการชำระเงิน 3 ช่องทาง จะแสดงให้ลูกค้าเลือกในหน้าชำระสินค้าหากไม่ต้องการให้แสดงสามารถกดยกเลิกการใช้งานได้ 1. ชำระเงินผ่านธนาคาร ชื่อ ระบบจะมีชื่อมาให้สามารถแก้ไขชื่อตามที่ต้องการได้ ธนาคาร สามารถแก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลบัญชีธนาคารได้ เพิ่มข้อมูลธนาคารโดยกดที่รูปเฟืองจะมีปุ่ม และ ขึ้นมาให้กดที่ปุ่ม และ ถ้าต้องการลบให้กดที่ปุ่มถังขยะสีแดงได้เลย จากนั้นจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาให้กรอกข้อมูล กดเลือกธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี สาขา ข้อความ เป็นการบอกเงื่อนไขเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ถ้าลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร 2. ชำระเงินผ่าน PayPal ชื่อ ระบบจะมีชื่อมาให้สามารถแก้ไขชื่อตามที่ต้องการได้ ค่าบริการโอนเงิน คือ ค่าบริการต่อครั้ง อีเมล์ PayPal จำกัดการชำระเงิน คือ ในหนึ่งครั้งลูกค้าจะสามารถโอนเงินได้ไม่เกินราคาที่กำหนดไว้ ค่าภาษี Paypal เป็นภาษีที่จะบวกเพิ่มจากราคาเมื่อลูกค้าใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้ารวม 1,000 บาท ระบบจะชาจเพิ่ม 3.9 % ของ […]

Shipping – PC

การจัดส่งสินค้า ระบบ PC มีการจัดส่งสินค้า 3 แบบ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หากไม่ต้องการใช้งานสามารถเอาออกได้ โดยการกดที่ปุ่มปิดการใช้งาน จะแสดงให้ลูกค้าเลือกตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้าเว็บไซต์ 1. การส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถปรับแต่งการตัังค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เพิ่มโซนการจัดส่งสินค้า   เลือกประเทศที่ต้องการเพิ่มโซนการจัดส่ง จะแสดงเป็นรายการให้เลือก ชื่อโซนการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย[EMS] , ไปรษณีย์ไทยลงทะเบียน รายละเอียดของโซน คือ รายละเอียดของการจัดส่งสินค้า เช่น ส่งสินค้าถึงภายใน 3 วัน ตัวอย่างการเพิ่มโซนการจัดส่งสินค้า สามารถแก้ไขโซนการจัดส่งสินค้าโดยการกดที่ปุ่มแก้ไข เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขสามารถแก้ไขประเทศ ชื่อโซน และรายละเอียดจากนั้นกดที่ปุ่มอัพเดต ถ้าต้องการลบโซนให้กดที่ปุ่มถังขยะสีแดงได้เลย เพิ่มอัตราการจัดส่ง กดที่เพิ่มอัตราการจัดส่งสินค้า การเพิ่มอัตราการจัดส่งสินค้ามีให้เลือก 3 แบบด้วยกัน จัดส่งฟรี ชื่อบริการ เช่น ส่งฟรีน้ำหนัก 1-10 กิโล กำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า มีให้เลือก 2 […]