POS

POS คือ ส่วนที่เปรียบเสมือนหน้าร้านของระบบ ใช้ขายสินค้าแบบรวดเร็วไม่มีความซับซ้อน ออกใบเสร็จใบแจ้งหนี้ได้ง่าย เพิ่มรายชื่อลูกค้าได้รวดเร็ว ส่งเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที สามารถออกใบเสร็จเล็กได้ สามารถค้นหาสินค้าหรือค้นหาจากหมวดหมู่ของสินค้าได้ โดยเมื่อทำการเลือกสินค้าแล้ว ข้อมูลจะมาเพิ่มในช่องรายการสินค้า สามารถเพิ่มรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ได้ โดยการเลือกที่สินค้าในรายการ สามารถเพิ่มลูกค้าได้ทันที ทั้งแบบบุคคลและองค์กร มีปุ่มเก็บสำหรับเก็บรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และกดปุ่มบิลเพื่อเปิดรายการที่เก็บมาใช้ต่อได้ บอกยอดขายของวันนี้ ปุ่ม Preview ใบเสร็จที่ต้องการจะออก เมื่อทำการชำระแล้ว จะเข้าสู่หน้าการขายโดยมีการจ่ายเงิน,การทอนเงิน และรายละเอียดต่างๆ หรือจะให้ส่งใบเสร็จไปยังอีเมล์ของลูกค้าก็ทำได้เช่นกัน เมื่อกดปุ่มยืนยัน จะทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมา

Search/scan Barcode Item – POS

Search/scan Barcode Item คือ ระบบการค้นหาสินค้าเพื่อนำข้อมูลไปใส่ในในประกอบธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยสามารถทำการค้นหาสินค้าได้ 3 รูปแบบ ค้นหาทั้งรหัสสินค้าและชื่อสินค้า       ค้นหาเฉพาะชื่อสินค้า    ค้นหาเฉพาะรหัสสินค้า ส่วนนี้สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้

Home – POS

Home POS คือ หน้าแรกของระบบ POS เป็นหน้าสรุปรวมสถิติต่างๆ ของระบบ POS ให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการตรวจหรือดูข้อมูลสถิติต่างๆ   โดยสถิติในหน้าแรก จะมีข้อมูลของ สินค้าขายดี , มูลค่าคลัง , จำนวนข้อมูล , รายการซื้อขายรายเดือน , ยอดขายรายวัน , ยอดขายรายเดือน โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยจะมีผลกับทุกหน้า สินค้าขายดี เป็นสถิติแสดงสินค้าที่ขายดีที่สุดในเดือนนั้นๆ โดยคิดจากจำนวนของสินค้าที่ขายได้มากที่สุด มูลค่าคลังเป็นสถิติที่แสดงการประมาณการของสินค้าที่คงเหลืออยู่ใน Warehouse โดยคำนวณจาก (ราคาซื้อXจำนวนสินค้า) – (ราคาขายXจำนวนสินค้าที่มีอยู่) จึงได้เป็นค่าประมาณการของกำไรที่จะได้รับ จำนวนข้อมูล คือ สถิติที่แสดงจำนวนข้อมูลทั้งหมดในระบบ ว่าแต่ละส่วนมีอยู่เป็นจำนวนเท่าใด รายการซื้อขายรายเดือน คือ สถิติที่แสดงข้อมูลการสั่งซื้อและการขายของแต่ละเดือนโดยจะแบ่งเป็น – Sales (การขาย) – Invoice Tax (ภาษีใบแจ้งหนี้) […]

Upload Image – POS

Upload Image คือ ระบบเพิ่มรูปต่างๆ เพิ่อความสวยงาม น่าสนใจให้กับสินค้า เมื่อเพิ่มรูปเข้ามาแล้ว สามารถกดลบหรือกดเปลี่ยนรูปใหม่ได้ตลอดเวลา สามารถหมุนรูปภาพได้ ทั้งทางด้านขวาและด้านซ้าย

Template Note – POS

Template Note คือ ระบบการเพิ่มและเก็บข้อความต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลในรูปแบบเดิมภายหลัง สามารถกดเพิ่มได้ กดใช้งานได้ทันที

Print Barcode – POS

Print Barcode คือ หน้าที่ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าต่างๆ เพื่อใช้บาร์โค้ดนั้นกับเครื่องยิงบาร์โค้ด สามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ได้หลายรูปแบบและสามารถพิมพ์สินค้าได้หลายชิ้น ส่วนของสินค้า – มีหมวดหมู่อยู่มุมขวาบน สามารถเลือกหมวดหมู่หรือหมวดหมู่ย่อยเพื่อค้นหาสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ – มีช่องค้นหา เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อสินค้าหรือโค้ดของสินค้า – ค้นหาสกุลบาร์โค้ด – รายการสินค้า แสดงชื่อ โค้ด รูป ของสินค้า – ปุ่ม + – ด้านซ้ายล่าง ใช้เพิ่มเมื่อต้องการดูสินค้ามากขึ้น โดยตั้งไว้ที่ 25 ชิ้น ถ้ามีสินค้ามากกว่า 25 ชิ้นสามารถกดปุ่ม + เพื่อดูอีก 25 ชิ้นถัดไปได้ ส่วนรูปแบบคุณสมบัติ จะมี 2 หน้า คือ หน้าตระกร้าบาร์โค้ดและหน้าปรับแต่ง – ตระกร้าบาร์โค้ด คือ หน้าแสดงผลว่าจะพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าใดบ้าง โดยแสดงชื่อ โค้ด รูป […]

Damage Products – POS

  คือ หน้าแสดงข้อมูลสินค้าที่เสียหาย เมื่อทำการเพิ่มสินค้าเสียหายในระบบ จำนวนสินค้าในระบบจะลดจำนวนลง โดยมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ตารางสินค้าเสียหาย จะมีระบบอัพเดทการทำงานอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลโดยมาจากการเพิ่มสินค้าเสียหายหรือการแก้ไขสินค้าเสียหาย โดยองค์ประกอบของหน้าสินค้าเสียหายมีดังนี้ – เพิ่มสินค้าเสียหาย คือ ส่วนสำหรับเพิ่มข้อมูลสินค้าเสียหาย สามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วยโดยเมื่อทำการ Add Damage Products จำนวนสินค้าตามที่ได้ทำข้อมูลไว้เดิม จะลดจำนวนลง เพิ่มสินค้าเสียหาย จะแสดงผลอยู่ในตาราง ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มสินค้าเสียหายมีดังนี้ – วันที่ วัน,เวลาของข้อมูล – รหัสสินค้า หรือรหัสสินค้ามาจากสินค้านั้นๆ – ชื่อสินค้า คือ ชื่อสินค้านั้นๆ – จำนวนที่เสียหาย ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนสินค้านั้นๆ โดยจะลดลงตามค่านี้ ต้องมากกว่า 0 จำเป็นต้องใส่ * – คลังสินค้า คลังสินค้าที่เสียหายมาจากหน้าคลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ * […]

Signature – POS

Signature คือ ระบบลายเซ็นออนไลน์ เพื่อนำลายเซ็นต์นี้ไปใช้ในใบประกอบธุรกรรมทางการเงิน สามารถทำการเพิ่มลายเซ็นต์หรือลบลายเซ็นต์ ที่เคยเพิ่มไว้ได้ สามารถอัพโหลดลายเซ็นต์เป็นไฟล์ PNG ได้

Deliveries Sales – POS

Deliveries Sales คือ หน้าการจัดส่ง เป็นหน้าที่แสดงตารางการจัดส่ง ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบจัดการต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เพิ่มการจัดส่ง แก้ไขการจัดส่ง ลบการจัดส่ง ดูข้อมูลการจัดส่ง พิมพ์รายการการจัดส่ง และอีกหลายระบบที่อยู่ภายในหน้าเดียวกัน ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ตารางการจัดส่ง จะมีระบบอัพเดทการทำงานอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางการจัดส่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลของการจัดส่งโดยมาจากการ เพิ่มการจัดส่ง หรือ การแก้ไขการจัดส่ง องค์ประกอบของหน้า การจัดส่ง มีดังนี้ – เพิ่มการจัดส่ง คือ ส่วนของการเพิ่มข้อมูลการจัดส่ง จะมีแบบฟอร์ม ในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของการจัดส่ง สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการจัดส่งมีดังนี้ – วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ * – หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ * […]