Table – POS

Search Data POS เป็นระบบอำนวยความสะดวกที่จะปรากฏอยู่ในหน้าต่างๆ ช่วยในการค้นหาข้อมูล เปรียบเทียบ ดูภาพรวม สร้างสถิติต่างๆ ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ค้นหา เป็นช่องค้นหาใหญ่ สามารถใส่คำที่ต้องการค้นหาได้ตามต้องการ ระบบจะทำการค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด เมื่อคลิกช่อง Search ช่องค้นหาย่อยจะปิดตัวเองลง ค้นหาย่อย เป็นช่องค้นหาเฉพาะคอลัมน์ เพื่อความสะดวก สามารถเลือกรูปแบบการค้นหาได้ เมื่อคลิกช่อง ค้นหาย่อยช่อง ค้นหา จะปิดตัวเองลง มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ – ค้นหาแบบช่อง – ค้นหาแบบเลือก – ค้นหาแบบตัวเลข – ค้นหาแบบวันเวลา ปุ่ม refresh เป็นปุ่มย้อนกลับตารางจะรีเซตการค้นหาต่างๆในตาราง ปุ่ม เพิ่ม/ลด แถวจะเพิ่ม/ลดจำนวนแถวของข้อมูล ปุ่ม refresh คือ ปุ่มย้อนกลับ ตารางจะรีเซตการค้นหาต่างๆ ในตาราง ปุ่ม เพิ่ม/ลด คือการ เพิ่ม/ลด […]

Products – POS

Product คือ หน้าสินค้า เป็นหน้าที่ระบุตารางสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ ในหน้านี้จะมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มสินค้า แก้ไขสินค้า ลบสินค้า ดูข้อมูลสินค้า พิมพ์รายการสินค้า และอีกหลากหลายระบบรวม ซึ่งพร้อมอยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า ตารางใบสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลของสินค้าโดยมากจากการเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขสินค้า โดยองค์ประกอบของหน้า สินค้า มีดังนี้ – เพิ่มสินค้า เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วย ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มสินค้ามีดังนี้ – รหัสสินค้า เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มสินค้า เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้านี้คืออะไร และยังใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก การเลือกสินค้า , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า , พิมบาร์โค้ค  จำเป็นต้องใส่ * – ชื่อสินค้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกสินค้านั้นๆ จำเป็นต้องใส่ * – หมวดหมู่ของสินค้า  จะดึงข้อมูลมาจากหน้า Categories จำเป็นต้องใส่ * -นามสกุลของบาร์โค้ดนั้น เมื่อเปลี่ยนจะส่งผลต่อรูปร่างของบาร์โค้ด โดยค่าเริมต้นเป็น Code128 […]

Alert Product Reports – POS

Alert Product Reports เป็นหน้าแจ้งเตือนสินค้า จากการที่ได้ไปตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ ใน เพิ่มสินค้า โดยจะแจ้งเตือนทุกหน้า ที่มุมขวาบนของหน้า โดยจะมีข้อมูลของสินค้า เป็นส่วนประกอบหลักและมีระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ในส่วนของการค้นหาและการจัดเรียงตารางข้อมูล โดยจะอยู่ในตารางเพื่อง่ายต่อการใช้งาน – เลือกแถวตาราง – เลือกคลังสินค้า ส่วนการส่งออกข้อมูล มีระบบที่ช่วยให้การ ส่งออก ข้อมูลเป็นไปได้สะดวก  

Calendar – POS

Calendar คือหน้าปฏิทิน ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อความบนปฏิทิน หรือดูรายการการทำงานได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามหน้า ตั้งค่า ที่ได้กำหนดไว้ Private คือ ปฏิทินส่วนตัว Shared คือ ปฏิทินส่วนรวม สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อความได้

CSV – POS

Add CSV เป็นระบบการนำเข้าเอกสารสกุลไฟล์ CSV เพิ่มความสะดวกในการเพิ่มข้อมูลต่างๆ โดยไฟล์ CSV ที่จะ Import เข้ามา ต้องมีคอลัมน์เท่ากับ ตัวอย่างไฟล์ CSV ที่กำหนด ซึ่งในแต่ละหน้าจะมีตัวอย่างไฟล์ CSV ที่แตกต่างกันเมื่อ Add ไฟล์มาแล้ว จะเปิดตารางไฟล์ CSV ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ จากนั้นระบบจะตรวจดูคอลัมน์ในไฟล์ว่าเท่ากันกับตัวอย่างหรือไม่ ถ้าไม่เท่าจะไม่สามารถ Add ไฟล์ CSV ไฟล์นั้นได้ ทั้งนี้สามารถเพิ่ม CSV ได้สูงสุด 5 ไฟล์ (ไฟล์ CSV ที่ไม่ใช้ ควรลบทิ้ง) โดยในตาราง CSV สามารถเรียกลำดับแต่ละคอลัมน์ได้ โดยการ เพิ่ม CSV มีอยู่ด้วยกัน 3 หน้า – สินค้า ระบบจะตรวจเช็ครายแถวว่าตรงกับข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ตาม Add Product […]

Quotations – POS

Quotations หรือหน้าออกใบเสนอราคา เป็นหน้าที่ระบุตารางการออกใบเสนอราคาที่เพิ่มไว้ในระบบ โดยมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มการออกใบเสนอราคา แก้ไขการออกใบเสนอราคา ลบการออกใบเสนอราคา ดูข้อมูลการออกใบเสนอราคา พิมพ์รายการการออกใบเสนอราคา และอีกหลากระบบ เพื่อให้ผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ตารางใบเสนอราคา จะอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลการออกใบเสนอราคาโดยมาจากการเพิ่มใบเสนอราคา หรือการแก้ไขใบเสนอราคา โดยองค์ประกอบของหน้า ใบเสนอราคา มีดังนี้ – เพิ่มใบเสนอราคา ส่วนของการเพิ่มการออกใบเสนอราคา สามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ โดยเลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วย โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการออกใบเสนอราคามีดังนี้ – วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ * – หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่าของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ * – คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ * – ผู้ออกบิล มีส่วนรับผิดชอบบิลใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาของบริษัท มาจากหน้า ผู้ออกบิล จำเป็นต้องใส่ * – ลูกค้า มาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ […]

Sales – POS

Sales หรือหน้าออกใบแจ้งหนี้ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบจัดการต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เพิ่มการออกใบแจ้งหนี้ แก้ไขการออกใบแจ้งหนี้ ลบการออกใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ พิมพ์รายการการออกใบแจ้งหนี้ และอีกหลากหลายระบบรวมอยู่ในหน้าเดียว ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ตารางการขาย จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางจะประกอบไปด้วยข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้โดยมาจากการ เพิ่มการขาย หรือ การแก้ไขการขาย โดยองค์ประกอบของหน้าการขาย มีดังนี้ – เพิ่มการขาย เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ จะมีแบบฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของซัพพลายเออร์ สามารถเลือกใส่ได้หลากหลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการแจ้งหนี้ มีดังนี้ – วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ – หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การ ตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ * – คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ * – ผู้ออกบิล […]

Purchase Orders – POS

Purchase Orders – POS หน้าการสั่งซื้อ เป็นหน้าแสดงตารางการสั่งซื้อสินค้า ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มการสั่งซื้อสินค้า แก้ไขการสั่งซื้อสินค้า ลบการสั่งซื้อสินค้า ดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า พิมพ์รายการการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทำให้สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายในหน้าเดียว ตารางใบสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าโดยมาจากการ เพิ่มใบสั่งซื้อ หรือ แก้ไขใบสั่งซื้อ โดยองค์ประกอบของหน้า ใบสั่งซื้อ มีดังนี้ – เพิ่มใบสั่งซื้อ เป็นส่วนของการเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วย ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า มีดังนี้ – วันที่ หรือวัน,เวลา จำเป็นต้องใส่ * – เลขที่อ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ * – คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า […]

Transfers – POS

Transfers คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าจาก คลังสินค้า หนึ่งไปอีก คลังสินค้า โดยหลังการเคลื่อนย้ายจะมีผลต่อจำนวนของสินค้าในหน้า สินค้า ที่เลือกไว้ นอกจากนี้ยังมีระบบอีกหลากหลายที่รวมอยู่ในหน้านี้ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปหน้าอื่นๆ ตารางการเคลื่อนย้ายสินค้า จะอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลของสินค้า ที่มาจากการเพิ่มการเคลื่อนย้ายหรือ การแก้ไขการเคลื่อนย้าย โดยองค์ประกอบของหน้า การเคลื่อนย้าย มีดังนี้ – เพิ่มการเคลื่อนย้าย เป็นส่วนของการเพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้า จะมีแบบฟอร์มในการกรอกรายละเอียดสินค้ากำหนดมาให้ สามารถเลือกใส่ได้หลากหลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกด้วย ส่วนประกอบหลัก ของการเพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้า มีดังนี้ – วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ * – หมายเลขอ้างอิง จะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่าของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ * – จาก (คลังสินค้าต้นทาง) โดยจะมาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ * – ถึง (คลังสินค้าปลายทาง) โดยจะมาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ * – […]