Log Out – Form

เมนูสุดท้าย คือ เมนู Log Out (ออกจากระบบ) เมื่อต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่เมนูนี้ ระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้า Cloud ซึ่งเป็นหน้าหลักของ Applications ทั้งหมด

Connect ESP – Form

หน้า ESP (การเชื่อมต่อ ESP) คือ หน้าของระบบที่เชื่อมต่อไปยัง Application ESP โดยระบบ ESP จะทำหน้าที่ในการจัดการระบบอีเมล์ของสมาชิกทั้งหมด ทั้งนี้ระบบ Form จะใช้ ESP ในการสร้างฟอร์มและเมื่อฟอร์มนั้นมีการยืนยันจะส่งค่าดังกล่าวไปยังระบบ ESP ด้วย สำหรับการตั้งค่า เพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อผู้ใช้คลิกที่แถบสีฟ้าข้อความว่า Click HereTo Connect ระบบจะทำการส่งคำร้องไปที่ระบบ ESP จากนั้นรอการตอบกลับ โดยจะขึ้น Loading ระหว่างส่งคำร้องไป เมื่อระบบตอบกลับมา จะขึ้นป๊อปอัพว่ามีการเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ เมื่อผู้ใช้คลิกแถบสีแดงข้อความว่า Click To Disconnect ระบบจะทำการส่งคำร้องไปที่ ESP เพื่อแจ้งยกเลิกการเชื่อมต่อระบบ จากนั้นรอการตอบกลับ โดยจะขึ้น Loading ระหว่างส่งคำร้องไป เมื่อมีการตอบกลับ ระบบจะนำผู้ใช้ไปที่หน้าแรกและยกเลิกการเชื่อมต่อกับ ESP ทันที

File Manager – Form

หน้า File Manager (หน้าการจัดการไฟล์) คือ ส่วนที่ใช้จัดการไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่มาจากการอัพโหลดผ่านแบบฟอร์ม โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้ การแสดงข้อมูล คือ ส่วนที่ให้ผู้ใช้ระบุว่าต้องการให้แต่ละหน้าแสดงผลกี่รูป โดยการเลือกที่กล่อง Show และเลือกจำนวนภาพที่ต้องการ โดยจำนวนที่สามารถเลือกได้คือ 10, 25, 50, 100 การค้นหาข้อมูล คือ การค้นหาภาพที่ต้องการ โดยการพิมพ์ชื่อไฟล์ภาพที่ต้องการ หรือ พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อภาพ ระบบจะค้นหาคำใกล้เคียงขึ้นมาแสดงให้เห็นในตาราง จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ ชื่อไฟล์ คือ ชื่อของไฟล์รูปภาพที่อัพโหลดเข้ามาในระบบจากการกรอกแบบฟอร์ม ดู คือ ฟิลด์แสดงภาพตัวอย่างในรูปแบบตาราง จากนั้น เมื่อผู้ใช้คลิกที่รูป ระบบจะแสดงรูปขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นป๊อบอัพ ลบ คือ ฟิลด์สำหรับการลบไฟล์ภาพที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ลบ” จะแสดงกล่องยืนยันการลบขึ้นมา โดยมีตัวเลือกคือ “ใช่” และ “ไม่” หากเลือกใช่ ระบบจะลบไฟล์ดังกล่าวทันที แต่ถ้าเลือกไม่ กล่องยืนยันจะปิดตัวลง

Submission – Form

หน้า Submission(ส่ง) คือหน้าที่ทำหน้าที่สำหรับการดูข้อมูลที่ได้ตอบกลับจากการยืนยันแบบฟอร์มนั้น ๆ โดยหลักการและส่วนประกอบของหน้านี้ แบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้ ตารางรายการส่ง ในตารางนี้จะมีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกัน ดังนี้ Check box (การเลือก) คือ การเลือกว่าต้องการกระทำการต่อไปนี้กับรายการการส่งอันไหน ทำได้โดยการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เลือกทั้งหมด หรือ เลือกเฉพาะฟิลด์ เลือกเฉพาะฟิลด์และเมื่อคลิกแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ เลือกทั้งหมด ทำได้โดยการคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมในด้านบนของตารางและเมื่อคลิกแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังภาพ อ่าน คือ การแสดงข้อความว่าข้อมูลที่ถูกส่งมาจากการยืนยันแบบฟอร์มนี้ได้ถูกเปิดอ่านรึยัง หากยังจะขึ้นแทบสีแดง และแสดงข้อความว่า ยังไม่อ่าน และหากผู้ใช้ต้องการที่จะอ่านข้อมูลจากการฟิลด์นี้ ให้ผู้ใช้คลิกที่ช่อง อ่าน / ยังไม่อ่าน หรือ ช่องของชื่อฟอร์มได้เลย ข้อมูลจะแสดงในตาราง เนื้อหารายการส่ง และเมื่อผู้ใช้ได้ทำการกดดูแล้วฟิลด์ที่เดิมเป็นยังไม่อ่านจะถูกเปลี่ยนเป็นอ่านทันที การเลือกฟอร์ม  คือ การเลือกฟอร์มที่จะให้แสดงในตารางนี้ โดยสามารถเลือกเป็นฟอร์ม หรือ ฟอร์มทั้งหมดก็ได้ โดยการคลิกที่ช่องบนหัวตารางได้เลย แล้วระบบจะแสดงชื่อฟอร์มทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก และเมื่อผู้ใช้ได้เลือกแล้ว ในตารางจะเปลี่ยนเป็นแสดงเฉพาะฟิลด์ที่มาจากฟอร์มที่ผู้ใช้เลือก ได้รับ […]

Option – Form

การตั้งค่าต่าง ๆ ของฟิลด์กรอกข้อมูลนั้น มีหลายส่วน และหลายแบบด้วยกัน อาจจะมีการตั้งค่า ที่มาก น้อย จะแต่ต่างกันออกไป โดยรายละเอียดของแต่ละการตั้งค่าจะมีความหมายเหมือนกัน  ดังนั้นขออธิบาย ในทุกส่วนอย่างละเอียดดังนี้ Label คือ คำนิยามของฟิลด์นั้น ๆ Head คือ ข้อความที่เป็นหัวข้อของฟิลด์การจัดอันดับเท่านั้น Sub Label คือ คำนิยามย่อยของฟิลด์นั้น ๆ Button คือ ข้อความที่ใช้สำหรับปุ่มอัพโหลดในฟิลด์ไฟล์เท่านั้น Width คือ ความกว้างของฟิลด์กรอกข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถใส่ค่าเป็น px หรือ % ก็ได้ Instructions คือ ข้อเสนอแนะของฟิลด์นั้น ๆ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความลงไป ภายในฟิลด์กรอกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อเสนอแนะขึ้นมาให้ทันที Hidden by Default คือ การตั้งค่าให้ฟิลด์นี้มีค่าเริ่มต้นเป็น ซ่อนไว้ Columns คือ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการจัดวางของฟิลด์นี้ได้ว่า ให้แบ่งเป็นกี่คอลัมน์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ 1, 2, […]

Builder – Form

โดยหน้าการออกแบบฟอร์มนี้ จะมีรายละเอียดมากเป็นพิเศษ โดยจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้ แทบเมนูด้านบนซึ่งจะประกอบไปด้วย 5 ปุ่มดังนี้ ปุ่มย้อนกลับไปยังหน้าฟอร์ม ปุ่มบันทึกการออกแบบฟอร์ม ปุ่มตัวเลือกแบบฟอร์ม ปุ่มการออกแบบ ปุ่มพรีวิวฟอร์ม ปุ่มย้อนกลับไปยังหน้าฟอร์ม ระบบจะพาผู้ใช้ไปที่หน้าหลัก ปุ่มบันทึกการออกแบบฟอร์ม คือ การบันทึกรูปแบบฟอร์ม ที่ได้ทำการตั้งค่าและตกแต่งไว้ โดยระบบจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติ ทุก ๆ 30 วินาที รายละเอียดของปุ่มตัวเลือกแบบฟอร์มมี ดังนี้ ทั่วไป ในส่วนนี้จะมีการตั้งค่าของฟอร์มในส่วนที่ 1 คือ ผู้ใช้ต้องการส่งค่าทั้งหมดของฟอร์มเมื่อมีการตกลง หรือไม่ (ใช่ , ไม่ใช่) ค่าเดิมคือ : ใช่และในส่วนที่ 2 เป็นการตั้งค่าการออกแบบฟอร์ม หรือไม่ (ใช่ , ไม่ใช่) ค่าเดิมคือ : ใช่ อิเมลล์แจ้งเดือน โดยในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 พาแนลคือ วิธีการส่งอิเมล์ […]

Form – Form

หน้าฟอร์ม หน้านี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนสำคัญของแอพพลิเคชั่นนี้ ได้รวมอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด เช่น การเพิ่มฟอร์ม, การแก้ไขฟอร์ม, การตอบกลับฟอร์ม, การส่งออก รวมไปถึงการลบอีกด้วย มาเริ่มกันที่การเพิ่มฟอร์มเลยดีกว่าครับ การเพิ่มฟอร์ม ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม เพิ่มฟอร์ม ขั้นตอนที่ 2 จะมีป๊อปอัพขึ้นมา โดยจะแบ่งรูปแบบการสร้างฟอร์ม ออกเป็น 3 แบบคือ  การสร้างฟอร์มใหม่ทั้งหมด การสร้างฟอร์มจากสำเนาฟอร์มที่เคยมี การนำเข้าฟอร์มจากการอัพโหลด ในแบบที่ 1 – จำมีขั้นตอนดังนี้ ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 1 ในแบบที่ 2 – จำมีขั้นตอนดังนี้ ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 2 เลือกชื่อฟอร์มที่ต้องการจะทำสำเนาตาม ในแบบที่ 3 – จำมีขั้นตอนดังนี้ ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 3 จะมีหน้าต่างอัพโหลดขึ้นมาให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยไฟล์ที่อนุญาตคือนามสกุล .txt เท่านั้น และในขั้นตอนต่อไปของทั้ง 3 รูปแบบต้องกรอกข้อมูลให้ครบ หากกรอกข้อมูลไม่ครบ จะมีข้อความแจ้งดังนี้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มฟอร์ม […]

Home – Form

หน้าแรกของ Form เป็นหน้าที่สรุปรวมสถิติของการเข้าดูฟอร์มและการตอบกลับฟอร์ม ของแต่ละวัน ในแต่ละฟอร์ม ไว้ให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการตรวจหรือดูข้อมูลสถิติ โดยแทบด้านบนจะเนื้อหาของระบบ มีชื่อของผู้ใช้ และเมนูเลือกภาษา โดยเมนูเลือกภาษาสามารถเลือกได้สองภาษาคือ ( ไทย, อังกฤษ ) โดยมีผลกับทุกหน้า โดยในส่วนของเนื้อหาการแสดงผลของสถิติ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เมนูที่ใช้สำหรับเลือก ฟอร์ม และ ส่วนของการแสดงผลของสถิติ เมนูการเลือกฟอร์ม เมื่อทำการเลือกแล้ว กราฟแสดงสถิติ จะเปลี่ยนค่าไปตามค่าของฟอร์มที่เราเลือกนั่นเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูแบบเฉพาะโดยการเลือกที่เมนูนี้ เพื่อเลือกการโฟกัส สถิติที่ต้องการดูแบบเฉพาะ ในส่วนของหน้าแรกก็มีเพียงเท่านี้ ไปดูต่อที่หน้าการสร้างฟอร์มต่อเลยครับ ไปต่อ