การจัดส่งสินค้าแบบ Walkin – PC

การจัดส่งสินค้าแบบ Walkin

  1. กำหนดวันเวลาทำการของร้าน

ระบบมีตารางวันและเวลามาให้ สามารถกำหนดโดยกดพื้นที่ในตารางได้เลย โดยถ้าเราเลือกวันเวลานั้นจะเป็นพื้นที่สีเขียว ถ้าไม่เลือกจะเป็นพื้นที่สีขาว

24

2. เพิ่มสถานที่รับสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะไปรับสินค้าที่ไหน หรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกจะไปรับสินค้าด้วยตัวเอง

25

1. เพิ่มตำแหน่งโดยกดที่เปลี่ยนตำแหน่ง

0025

2. กดตำแหน่งที่ต้องการในแผนที่

สามารถคลิกซ้ายที่แผนที่เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย , คลิกขวาที่เครื่องหมายเพื่อลบเครื่องหมาย , ลากเครื่องหมายเพื่อย้ายตำแหน่ง

3. กดดำเนินการ

00026

4. แก้ไขชื่อและไอคอนตามที่ต้องการ

27

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดที่ดำเนินการ

28

5. เพิ่มข้อมูลให้กับแผนที่โดยกดแสดงข้อมูลแผนที่

6. จากนั้นคลิกที่ไอคอนที่เพิ่มไว้ในแผนที่

00028

7. แก้ไขข้อมูลแผนที่

0029

30

  • หัวข้อ คือ ชื่อสถานที่ ที่ต้องการให้ลูกค้าไปรับสินค้า เช่น BTS ทองหล่อ
  • หัวข้อย่อย เงื่อนไขในการรับสินค้า เช่น โปรดติดต่อก่อนรับสินค้า
  • โทรศัพท์
  • ที่อยู่
  • อีเมล์
  • เว็บไซต์ เว็บไซต์ของร้าน
  • เนื้อหา คือ เงื่อนไขในการรับสินค้า ตัวอย่างเช่น ท่านต้องทำการสั่งจองสินค้าในเว็บไซต์ก่อน ถ้าสินค้าบางตัวสงสัยโปรดสอบถามเบื้องต้นก่อนสั่งจอง

หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มดำเนินการ ข้อมูลจะมาแสดงในแผนที่

เมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าแล้วเลือกที่การจัดส่งแบบ โชว์รูม (Walkin)

2

  • เลือกสถานที่ ลูกค้าสามารถเลือกสถานที่รับสินค้าได้เพื่อทำให้สะดวกแก่การมารับสินค้า

2-1

  • วันและเวลารับของ

เมื่อกดที่วันและเวลารับของจะแสดงปฏิทินขึ้นมาเพื่อให้ระบุวันที่จะมารับสินค้าได้ง่ายขึ้น

2-2

เมื่อทำการเลือกวันที่แล้วจะแสดงเวลาให้เลือกโดยระบุชั่วโมงและนาที

2-6

เมื่อเลือกสถานที่รับสินค้าและวันเวลาแล้ว ให้กดที่ปุ่มกำหนดเวลารับของ

2-5

เมื่อกดที่ปุ่มกำหนดเวลารับของแล้วจะแสดงรูปแบบการจัดส่งที่เลือกไว้และสถานที่และวันเวลารับสินค้าจากนั้นให้กดที่จ่ายเงินเพื่อทำขั้นตอนต่อไป

2-7

 

 

Rate This Article

(49 out of 137 people found this article helpful)

Leave A Comment?