ดาวน์โหลดใบ Invoice

ขั้นตอนการดาวน์โหลดใบ Invoice

  1. Login เข้ามาในระบบ Cloud

1

2. กดที่เมนูข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

2-1

เมื่อกดที่ข้อมูลส่วนตัวแล้วจะแสดงหน้าข้อมูลขึ้นมาถ้าท่านเป็นลูกค้าทั่วไปให้เลือกที่ Personal จากนั้นแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดบันทึก

3-1

แต่ถ้าเป็นบริษัทให้กดที่ Company จากนั้นแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดบันทึก

3-3

3. กดที่เมนูเติมเงินเพื่อเข้าไปดาวน์โหลดใบ Invoice

4-2

เมื่อกดเข้ามาที่หน้าเติมเงินแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างที่ชำระเงิน ถ้าสถานะเป็นอนุมัติจะมี Viwe Invoice ขึ้นมาสามารถคลิกที่ Viwe Invoice เพื่อทำการดาวน์โหลดใบ Invoice ได้เลย

5-1

 

Rate This Article

(51 out of 123 people found this article helpful)

Leave A Comment?