รายงานแคมเปญ – ESP

รายงานแคมเปญ

029

 • แคมเปญ เมื่อกดเข้ามาที่หน้ารายการแคมเปญ จะพบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ดังนี้
  • กราฟแคมเปญ คือ กราฟที่แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ ของแคทเปญ โดยรายงานผลเป็น % เพื่อให้เข้าใจง่าย030
  • ลิ้งค์กิจกรรม คือ ตารางแสดงข้อมูลกิจกรรม โดยมีแถบคอลัมน์ดังนี้030-2
   • ลิ้งค์ URL
   • ที่ไม่ซ้ำกัน
   • ทั้งหมด
   • ส่งออก
  • 10 ที่เปิดผ่านมา คือ ข้อมูลแคมเปญล่าสุด 10 แคมเปญที่คุณเปิดดู031สามารถกดดูข้อมูลของสมาชิกได้031-2
  • 10 ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ผ่านมา คือ ข้อมูลสมาชิกที่ทำการยกเลิกล่าสุด032สามารถกดดูข้อมูลของสมาชิกได้031-2
  • 10 อีเมล์ตีกลับที่ผ่านมา คือ ข้อมูลแคมเปญล่าสุดที่ถูกตีกลับจากอีเมล์ของสมาชิก
  • 10 การทำเครื่องหมายเป็นสแปมที่ผ่านมา คือ ข้อมูลแคมเปญล่าสุดที่ถูกแจ้งกลับว่าเป็นสแปม033
  • ทุกประเทศ คือ จำนวนข้อมูลแคมเปญที่ส่งไปยังประเทศต่างๆ ที่สามารถกระจายอีเมล์ไปได้034
 • ผู้รับ คือ จำนวนผู้รับอีเมล์แคมเปญ
 • ส่ง คือ เวลาที่ทำการส่งอีเมล์แคมเปญ
 • เปิดที่ไม่ซ้ำกัน คือ จำนวนอีเมล์ที่ผู้รับเปิดอ่าน
 • คลิกไม่ซ้ำกัน คือ จำนวนคนที่คลิกลิ้งค์ที่แนบไปในอีเมล์
 • ลบ คือ การลบข้อมูลของแคมเปญนั้นๆ

Rate This Article

(60 out of 144 people found this article helpful)

Leave A Comment?