วิธีการใส่บทความ – iSEO

วิธีการใส่บทความ

ให้กดเลือกที่ Action Event บทความในตาราง  5-1

014

1. Content เป็นการเพิ่มเนื้อหาของบทความที่ต้องการใช้ในการทำ SEO โดยจะแบ่งเป็นช่องๆ

  • Content เป็นข้อมูลบทความที่เพิ่ม

7

2. Type Keyword ประภทของ Keyword

015

3. จำนวนรอบ คือจำนวนการทดสอบ Spin บทความ และปุ่ม Spin

6

018-2

4. โหมดแทรกอัตโนมัติ เป็นการเปิด/ปิดการแทรก Spin ถ้าเป็นปิดจะสามารถลือกคำได้และกดแทนที่เพื่อแทนที่ (สามารถกดปุ่ม A เพื่อแทนที่ S เพื่อเลือกทั้งหมด D เพื่อไม่เลือกทั้งหมดเป็นคีย์ลัดได้) ถ้าเปิดจะแทนที่ให้เลย

8

018

  • เมื่อกด spin แล้วจะแสดงคำตามภาพ 019

5. จำกัดจำนวนการ Spin คือการจำกัดจำนวนของคำที่จะ Spin ให้ไม่เกินค่าที่ตั้งไว้

9

*แนะนำให้จำกัดจำนวน spin ให้อยู่ที่ 3-4 เพื่อให้คำในบทความอ่านเข้าใจง่าย

6. % การ Spin บทความจะเป็นการสุ่ม Spin ตาม % ที่ได้ตั้งไว้ จะใช้กับปุ่ม Auto

10

*แนะนำให้จำกัดจำนวน spin ให้อยู่ที่ 30 – 40 % เพื่อให้คำในบทความอ่านเข้าใจง่าย

7. บทความ เป็นบทความที่ใช้ในการทำ SEO ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด017

*บทความควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 1.5 ของหน้ากระดาษ A4 หรือ หนึ่งหน้าครึ่งของกระดาษ A4

บทความมีองค์ประกอบ ดังนี้

  • Title เป็นส่วนของหัวเรื่องของบทความ จะต้องมีคำที่เป็น keyword 1 จุด

1

  • Content เป็นส่วนของเนื้อหาบทความ จะต้องมีคำที่เป็น keyword 8 จุดห้ามขาดและห้ามเกิน

2

  •  Bump เป็นส่วนของบทความต่อท้าย จะต้องมีคำที่เป็น keyword 1 จุด

3

หลังจากกดที่ปุ่ม Add แล้ว บทความของท่านจะถูกตรวจสอบจากทางบริษัทแล้วจึงจะสามารถกด Run ได้

 

Rate This Article

(56 out of 137 people found this article helpful)

Leave A Comment?