Alert Product Reports – POS

Alert Product Reports

เป็นหน้าแจ้งเตือนสินค้า จากการที่ได้ไปตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ ใน เพิ่มสินค้า

โดยจะแจ้งเตือนทุกหน้า ที่มุมขวาบนของหน้า

report2

โดยจะมีข้อมูลของสินค้า

report

เป็นส่วนประกอบหลักและมีระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ในส่วนของการค้นหาและการจัดเรียงตารางข้อมูล โดยจะอยู่ในตารางเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

– เลือกแถวตาราง

– เลือกคลังสินค้า

ส่วนการส่งออกข้อมูล มีระบบที่ช่วยให้การ ส่งออก ข้อมูลเป็นไปได้สะดวก

 

Rate This Article

(30 out of 82 people found this article helpful)

Leave A Comment?