Blog – PC

บล็อก (Blog)

เป็นการเพิ่มข่าวสารเพื่อให้คนมาติดตามเว็บไซต์ เป็นการอัตเดตร้านค้าของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

  1. กดที่เมนูประกาศ (Blog) จากนั้นปุ่ม + เพื่อเพิ่มข่าวสาร

59-1

2. อัปโหลดรูปภาพหน้าปก โดยกดที่ปุ่มอัปโหลด

59-2

3. เขียนบล็อกโพส

  • ชื่อเรื่อง เช่น เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่หรือข้อเสนอแนะ
  • คำอธิบาย จะไปแสดงในส่วนของ meta ใน code ของเว็บไซต์

59-3

4. เนื้อหา

สามารถใส่รูปภาพและวิดีโอลงไปในเนื้อได้ โดยการกดที่ปุ่ม + ทางด้านซ้าย วิดีโอสามารถวาง link จาก Youtube ได้เลย

59-4

สามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่นี้ https://help.pushthetraffic.com/knowledge-base/editor-pc/

5. แท็ก ใช้ในการจัดหมวดหมู่บทความบล็อก ตัวอย่าง เช่น มาใหม่

59-6

6. การมองเห็น

เป็นการกำหนดว่าจะให้บล็อกโพสของคุณแสดงบนหน้าเว็บไซต์หรือไม่

59-7

เมื่อเพิ่มข้อความบล็อกแล้ว จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ในหน้าบล๊อก

59-8

การตั้งค่าบล็อก

1. เปิด/ปิด การใช้งานบล็อกโพส การเปิดปิดบล็อกโพสจะขึ้นอยู่กับตอนเพิ่มบล็อกโพสด้วย ถ้าเลือกให้แสดงบล็อกโพสก็จะเปิดอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกไม่แสดงบล็อกโพสจะปิดอยู่

60-1

 

2. ดูในหน้าบล็อก จะแสดงหน้าบล็อกบนเว็บไซต์

60-2

3. แก้ไขบล็อกโพส

60-3

จะแสดงข้อมูลของบล็อกโพสขึ้นมา สามารถแก้ไขส่วนต่างๆ ของบล็อกโพสได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มอัพเดต

60-4

4. ลบบล็อกโพส

60-5

เมื่อกดที่ลบบล็อกโพสจะแสดงเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายกากบาทขึ้นมา เพื่อให้ยืนยันการลบ ถ้าต้องการลบให้กดที่เครื่องหมายถูก ถ้าไม่ต้องการลบให้กดที่เครื่องหมายกากบาท

60-6

 

Rate This Article

(36 out of 94 people found this article helpful)

Leave A Comment?