Categories – PC

หมวดหมู่ (Categories)

การจัดการประเภทสินค้า ใช้ในการจัดหมวดหมู่ประเภทสินค้าจะมีประเภทสินค้าให้เลือกตามที่ได้เพิ่มไว้

  1. การเพิ่มประเภทของสินค้า กดปุ่ม +

006

2. กรอกชื่อประเภทสินค้าและคีย์เวิร์ด

7

  • กรอกชื่อประเภทสินค้า ตัวอย่างเช่น ขายสินค้ารองเท้า อาจจะให้หมวดหมู่หลักเป็น รองเท้า หมวดหมู่ย่อยเป็น Nike, Adidas เป็นต้น
  • คีย์เวิร์ดคือคำที่ใช้ค้นหาในหน้าของ Google ตัวอย่างเช่น รองเท้า รองเท้าแฟชั่น รองเท้าคุณภาพดี

8

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มบันทึก

9

การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย เพิ่มหมวดหมู่ขึ้นมาอีก 1 ชุด เช่น มีหมวดหมู่หลักเป็น รองเท้า หมู่ย่อยคือ Nike

86

จะได้หมวดหมู่ขึ้นมาอีก 1 ชุด

86-1

จากนั้นให้ทำการลากไปวางในหมวดหมู่หลัก โดยการกดเปิดที่ตั้งค่า

86-3

เมื่อกดเปิดแล้วสามารถลากไปวางในหมวดหมู่หลักได้เลย

86-4

86-5

 

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

การเปิด/ปิดการใช้หมวดหมู่

เพื่อให้หมวดหมู่สินค้าแสดง ถ้าไม่ต้องการให้แสดงหมวดหมู้สินค้าสามารถกดปิดหมวดหมู่สินค้าได้

040

 

เข้าชมในหน้าเว็บไซต์

ต้องการดูสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เราต้องการ สามารถกดที่เข้าชมสินค้าในหน้าเว็บ

0040

บนหน้าเว็บไซต์ก็จะแสดงสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เราเลือก

41

 

แก้ไขประเภทสินค้า

กดที่ปุ่มแก้ไขประเภทสินค้า

40-1

42

  1. แก้ไขชื่อประเภทสินค้า
  2. แก้ไขคีย์เวิร์ด

 

การแก้ไขแท็ก

1. แก้ไขแท็ก

0010

ทางด้านขวามือจะมีหน้าต่างแสดงดังภาพ

00112.  เลือกสีของแท็กตามที่ต้องการ

3.  เพิ่มหรือแก้ไขข้อความของแท็กที่ต้องการให้แสดง ตัวอย่างเช่น ขายดี

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุ่มปิด แท็กก็จะแสดงดังภาพ

12

การลบประเภทสินค้า

กดที่ปุ่มลบประเภทสินค้า

40-2

เมื่อกดที่ปุ่มลบประเภทสินค้าแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกกับกากบาทขึ้นมา เพื่อให้ยืนยันการลบข้อมูล

40-3

 

การแก้ไขชั้น

  1. กดที่แก้ไขชั้น

0013

2.  เลือกชั้นที่จะให้แสดง

014

3. เมื่อกดเลือกชั้นที่จะให้แสดงแล้ว จะมีไอคอนให้เลือกมากมายตามที่ต้องการ

8

4. แก้ไขสีของไอคอน

0015

เมื่อกดบันทึกแล้วชั้นจะแสดงไอคอนและสีที่เลือกไว้

ระบบหลังร้าน

016

หน้าเว็บไซต์

52

 

 

 

 

Rate This Article

(42 out of 106 people found this article helpful)

Leave A Comment?