Categories – POS

Categories

คือ หน้าข้อมูลหมวดหมู่ เป็นหน้าระบุตารางข้อมูลหมวดหมู่ ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบจัดการต่างๆ ให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ ลบข้อมูลหมวดหมู่ พิมพ์รายการข้อมูลหมวดหมู่ และอีกหลากหลายระบบรวมอยู่ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

ตารางหมวดหมู่ จะมีระบบอัพเดทการทำงานอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลหมวดหมู่โดยมาจากการ เพิ่มหมวดหมู่ หรือ การแก้ไขหมวดหมู่

Catagory001

โดยองค์ประกอบของหน้าหมวดหมู่มีดังนี้

– เพิ่มหมวดหมู่

เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ จะมีแบบฟอร์ม ในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของ การเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่ สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

โดยส่วนประกอบหลักๆของการเพิ่มข้อมูลหมวดหมู่มีดังนี้

– รหัสของหมวดหมู่ ต้องไม่ซ้ำกัน

– ชื่อของหมวดหมู่

– ยืนยัน เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มในตาราง ถ้า รหัส ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ จะขึ้นแจ้งเตือน ไม่สามารถยืนยันได้

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ

Catagory002

– แก้ไขหมวดหมู่

เป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ โดยจะมีรายละเอียดการแก้ไขหมวดหมูตามฟอร์มที่กำหนดมาให้ สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่มีดังนี้

– รหัสของหมวดหมู่ไม่สามารถซ้ำได้

– ชื่อของหมวดหมู่

– ยืนยัน จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มในตาราง ถ้ารหัสซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ จะขึ้นแจ้งเตือน ไม่สามารถยืนยันได้

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ

Catagory003

– ลบหมวดหมู่

เป็นการลบข้อมูลหมวดหมู่

เมื่อทำการลบข้อมูลหมวดหมู่จะหายไปจากตารางทันที

ไม่สามารถลบข้อมูลค่าเริ่มต้น No Categories ได้

เมื่อลบข้อมูลหมวดหมู่ จะส่งผลต่อข้อมูลต่างๆ โดยหลังจากลบข้อมูลหมวดหมู่แล้ว หน้าที่ผลกระทบจะทำการดึงข้อมูลค่าเริ่มต้น No Categories มาแสดงแทน

เจ้าของระบบ สามารถลบข้อมูลหมวดหมู่ได้เท่านั้น

– หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย สามารถทำได้โดยการจับหมวดหมู่หนึ่งลากไปวางไว้ในอีกหมวดหมู่หนึ่ง โดยมีความหมายว่าหมวดหมู่ที่ลากไปนั้น จะเป็นหมวดหมู่ย่อยของอีกหมวดหมู่หนึ่ง

โดยจะมีปุ่ม เปิด/ปิดการลาก

ถ้าเปิดจะสามารถลากได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มหมวดหมู่ หรือ แก้ไขหมวดหมู่ได้

ถ้าปิดจะไม่สามารถลากได้ แต่จะสามารถเพิ่มหมวดหมู่ หรือ แก้ไขหมวดหมู่ ได้

 

Catagory004

โดยจะมีค่าเริ่มต้นในหน้าสินค้าเป็น No Categories ซึ่งค่าเริ่มนี้จะไม่สามารถลบได้

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ

Rate This Article

(27 out of 81 people found this article helpful)

Leave A Comment?