Chat Affiliate – PC

แชท (Chat Affiliate)

ระบบ PC ออกแบบระบบ Chat มาเพื่อให้จัดการการขายได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยสามารถให้พนักงานคอยดูแลลูกค้า ตอบคำถามแทนคุณได้

เลือกที่เมนูแชท

81

1. ตั้งค่าแชท

ปรับแต่งหรือแก้ไขแชทได้ตามความต้องการ สามารถแก้ไขเป็นคำพูดของตัวเองได้หรือจะใช้ตามที่ระบบให้มาได้เช่นกัน

81-1

 • ภาพเริ่มต้น เป็นภาพเริ่มต้นของการสนทนากับลูกค้า เมื่อลูกค้าทักแชทมาระบบจะทำการตอบกลับอัตโนมัติและภาพที่ใช้แสดงจะเป็นภาพเริ่มต้น
 • ภาพลูกค้า เป็นภาพของลูกค้าที่เข้ามาสนทนา

ภาพตัวอย่างแชท

98

ออกแบบช่องแชท

77-3

 • ตำแหน่ง เลือกตำแหน่งของแชทสามารถเลือกได้ว่าจะให้อยู่ทางซ้ายหรือขวา
 • เอฟเฟการเด้ง
 • เสียงแจ้งเตือน เปิด/ปิดการใช้งานเสียงแจ้งเตือนของแชท
 • สีพื้นหลังและสีพื้นหัวของผู้ใช้
 • สีข้อความ
 • สีพื้นหลังของพนักงาน
 • สีปุ่มเริ่มต้น
 • สีข้อความเริ่มต้น
 • คำอธิบายในช่องกรอกชื่อ
 • ข้อความในปุ่มเริ่มสนทนา

ภาพตัวอย่าง

81-3

 

ผู้ดูแลระบบออฟไลน์

ถ้าในระบบไม่มีพนักงานออนไลน์อยู่เลยระบบจะส่งข้อความชุดนี้ให้กับลูกค้า

77-5

 • หัวข้อแชท
 • ข้อความแสดงเมื่อออฟไลน์
 • ข้อความบอกให้ใส่ข้อมูลอีเมลล์
 • ข้อความบอกให้ใส่ข้อมูลโทรศัพท์
 • ข้อความบอกให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการติดต่อ
 • ข้อความบนปุ่มส่งข้อความ
 • ข้อความตอบกลับเมื่อ เมื่อได้รับข้อความเรียบร้อยแล้ว

ภาพตัวอย่าง

98-4

ผู้ดูแลระบบออนไลน์

ถ้าระบบมีพนักงานออนไลน์อยู่จะแสดงข้อมูลชุดนี้ให้กับลูกค้า

9

 • หัวข้อแชทออนไน์
 • ข้อความตอบรับอัตโนมัติ
 • ข้อความเมื่อสิ้นสุดการสนทนา

ภาพตัวอย่าง

98-2

2. พนักงานรับสาย

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ โดยเข้าที่ http://ice.mypushthetraffic.com/affiliate/register  จะเป็นชื่อโดเมนและตามด้วย /affiliate/register ถ้าสมัครผ่านเว็บไซต์จะต้องรอทางร้านอนุมัติก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ ดังนั้นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

98-5

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อที่ใช้แสดงในแชท
 • อีเมล์ จะต้องเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง เพราะต้องใช้ในการยืนยันต่างๆ เช่น ยืนยันการสมัคร ยืนยันการลืมรหัสผ่าน
 • รหัสผ่าน
 • ยืนยันรหัสผ่าน
 • ชื่อ คือ ชื่อผู้สมัคร
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ที่อยู่
 • จังหวัด
 • ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์
 • รูปโปรไฟส์ รูปที่ใช้แสดงในแชท
 • รูปบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
 • รูปบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการโอนเงินค่าคอมมิชชั่น

หมายเหตุ* ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารทั้ง 3 อย่าง 1.รูปโปรไฟล์ 2.รูปบัตรประชาชน 3.รูปบัญชีธนาคาร เพื่อง่ายต่อทางร้านในการอนุมัติให้ท่าน

 

เมื่อกดสมัครแล้วท่านจะได้รับอีเมลล์รอการอนุมัติและชื่อผู้ใช้งานของท่าน

79-1

ข้อมูลของผู้สมัครจะมาแสดงในระบบ การเปิดใช้งานจะถูกปิดไว้ทางร้านจะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติให้กับผู้สมัคร

82-1

*ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นทางร้านจะเป็นผู้กำหนดให้กับพนักงานเอง

2. ทางร้านเป็นผู้กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ

เลือกที่เมนูพนักงานรับโทรศัพท์

82-2

กดที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงาน

80-1

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

80

 • ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อที่ใช้แสดงในแชท
 • อีเมล์ จะต้องเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จิง เพราะต้องใช้ในการยืนยันต่างๆ เช่น ยืนยันการสมัคร ยืนยันการลืมรหัสผ่าน
 • รหัสผ่าน
 • ยืนยันรหัสผ่าน
 • ชื่อ คือ ชื่อผู้สมัคร
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ที่อยู่
 • จังหวัด
 • ตำบล
 • รหัสไปรษณีย์
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • รูปโปรไฟส์ รูปที่ใช้แสดงในแชท
 • รูปบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
 • รูปบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการโอนเงินค่าคอมมิชชั่น
 • การโอนสายสนทนา คือ ถ้าเปิดใช้งานพนักงานคนอื่นสามารถโอนสายลูกค้ามาที่เราได้ แต่ถ้าปิดการใช้งานพนักงานคนอื่นจะไม่สามารถโอนสายมาที่เราได้

เมื่อกดบันทึกข้อมูลผู้สมัครจะแสดงในระบบ ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบได้เลย เพราะถือว่าการที่ทางร้านเป็นผู้กรอกข้อมูลให้ถือว่าเป็นการอนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว

82-4

การจัดการพนักงานรับโทรศัพท์

1. อนุมัติ/ปิด การใช้งานพนักงานรับโทรศัพท์

82-5

ถ้าอนุมัติ พนักงานก็จะสามารถ Login เข้าระบบได้ แต่ถ้าปิดการใช้งานหรือยังไม่ได้อนุมัติพนักงานก็จะไม่สามารถ Login เข้าระบบได้

2. แก้ไขพนักงานรับโทรศัพท์ มี 2 แบบ

 • ได้รับอนุมัติแล้ว

82-6

เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขพนักงานรับโทรศัพท์ ข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

82-7

หมายเหตุ* ไม่สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้งานและอีเมล์ได้ นอกนั้นสามารถแก้ไขได้

 • ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

82-8

เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขพนักงานรับโทรศัพท์ จะแสดงข้อมูลขึ้นมาแต่ไม่สามารถแก้ไขได้

82-9

3. ดูประวัติการสนทนา

82-10

สามารถดูประวัติการสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าพนักงานคนนี้ได้มีส่วนรวมในการขายสินค้าจริง

1-4

4. รายการสั่งซื้อ

ปุ่มรายการสั่งซื้อสินค้าจะแสดงก็ต่อเมื่อลูกค้าที่เราได้ทำการสนทนาด้วย สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านและทางร้านได้ทำสัญลักษณ์ว่าลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว

1-5

เมื่อกดที่ปุ่มจะแสดงรายการสั่งซื้อสินค้า

1-6

ถ้าโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานแล้ว ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกรายการที่ต้องการแล้วกดที่จ่ายเงิน

84-2

เมื่อกดแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

84-1

ถ้าพนักงานตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ชำระเงินจะขึ้นเป็นสีแดง

84-4

ถ้าทางร้านตรวจสอบว่าโอนเงินค่าคอมมิชชั่นไปแล้วสามารถติดเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการและกดที่จ่ายเงินได้อีกครั้ง

แต่ถ้าหากว่าพนักงานตรวจสอบว่าได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นแล้วรายการจะหายไป

84-5

5. รีเซตรหัสผ่าน

83

เมื่อกดที่ปุ่มรีเซตรหัสผ่าน ระบบจะทำการส่ง Link การรีเซตรหัสผ่านไปทางอีเมล์เพื่อให้ยืนยันการรีเซตรหัสผ่าน

1

กดตกลงเพื่อทำการรีเซตรหัสผ่านใหม่ ระบบจะทำการ link ไปที่หน้ารีเซตรหัสผ่าน

1-1

6. ลบพนักงานรับโทรศัพท์

1-2

เมื่อกดที่ปุ่มลบพนักงานรับโทรศัพท์จะแสดงเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายกากบาทเพื่อให้ยืนยันการลบอีกครั้ง

1-3

3. แชท

สามารถเข้าได้ 2 วิธี

1. กดที่เมนูแชท

2

2. เข้าผ่านเว็บไซต์ http://ice.mypushthetraffic.com/affiliate/login โดยที่ url จะเป็นชื่อโดเมนและตามด้วย /affiliate/login

หน้าตาของหน้า login

2-1

เมื่อ login เข้าระบบมาแล้ว หน้าตาจะเหมือนกับหน้าเว็บไซต์ทุกอย่างจะต่างตรงที่ด้านขวาจะมีเมนูแชทเพิ่มขึ้นมา จะมีชื่อผู้ใช้งาน การเปิด/ปิด การใช้งาน และการตั้งค่า

2-4

 • เปิด/ปิดการใช้งาน ถ้าต้องการเริ่มการสนทนาหรือออนไลน์ให้กดมี่เปิดการใช้งาน

2-5

เมื่อเปิดการใช้งานจะแสดงชื่อลูกค้าที่ได้สอบถามมาทางแชท สามารถเลือกที่จะสนทนากับลูกค้าได้โดยกดที่ชื่อลูกค้าได้เลย

2-6

 

เมื่อกดที่ชื่อลูกค้าแล้วจะแสดงช่องแชทและข้อความที่ลูกค้าส่งมา ถ้าต้องการสนทนากับลูกค้าให้กดที่ปุ่ม Accept chat

2-7

สามารถเพิ่มการสนทนากับลูกค้าได้เลย สามารถโอนการสนทนาไปให้กับพนักงานคนอื่นได้ โดยกดที่ไอคอนรูปคนเมื่อกดที่ไอคอนรูปคนแล้วจะแสดงรายชื่อพนักงานที่ออนไลน์อยู่ สามารถโอนการสนทนาไปให้ได้

3

เมื่อกด Accept chat  ถ้าลูกค้าอยู่ที่หน้าไหนของเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าเดียวกันกับของลูกค้าด้วย

ภาพตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

3-3

*หมายเหตุ ด้านซ้ายเป็นหน้าจอของลูกค้า ด้านขวาเป็นหน้าจอของพนักงานรับโทรศัพท์

ถ้าลูกค้าหาสินค้าไม่พบเราสามารถแนะนำลูกค้าได้โดยกดที่ Select an element จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกเพื่อเริ่มการใช้งาน

4-3

เลือกหน้าเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำลูกค้า จากนั้นกดที่เราต้องการแนะนำลูกค้าแล้วกดที่เครื่องหมายถูก จากนั้นพิมพ์ข้อความบอกลูกค้าในแชท

5

ก็จะพาลูกค้ามาที่หน้าที่เราแนะนำลูกค้า พร้อมกับมีไอคอนชี้บอกสิ่งที่เราแนะนำให้กับลูกค้า

5-1

เมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าและทางร้านได้รับการชำระเงินจากลูกค้าแล้วข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าที่พนักงานมีส่วนร่วมในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านั้นจะแสดงในหน้า Order ของพนักงาน

5-2

 • การจัดการของพนักงานรับโทรศัพท์

กดที่รูปเฟือง

5-3

จะมีทั้งหมด 8 รายการ

5-4

1. Home

เมื่อกดที่ปุ่ม Home จะแสดงหน้าเว็บไซต์ของลูกค้าที่เรากำลังสนทนาอยู่

5-5

2. Logs

จะแสดงข้อมูลที่เราได้ทำการสนทนากับลูกค้า สามารถดูรายละเอียดการสนทนากับลูกค้าได้โดยการกดที่ชื่อลูกค้าคนนั้น

5-8

ถ้าต้องการลบข้อมูลการสนทนาสามารถกดที่ไอคอนถังขยะสีแดงได้เลย

5-9

3. Settings

 • แก้ไข Profile

6

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน ไม่สามารถแก้ไข ชื่อ อีเมล์ ค่าคอมมิชชั่นได้

 • แก้ไข Password

6-1

4. Orders

จะแสดงรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า โดยที่เรามีส่วนร่วมในการขายสินค้าโดยการสนทนากับลูกค้าทางแชท

84

ถ้าทางร้านได้โอนค่าคอมมิชชั่นให้แล้วจะขึ้นเป็นสีเขียว

84-6

ถ้าตรวจสอบแล้วว่าได้รับการชำระเงินแล้วให้กดที่ปุ่ม 84-7 รายการจะหายไป

84-10

แต่ถ้าตรวจสอบว่ายังไม่ได้รับการโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้กดที่ปุ่ม 84-8 จะขึ้นเป็นสีแดง

84-9

5. Report

เป็น Report การสั่งซื้อสินค้าที่เรามีส่วนรวมในการขายและได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ Report นี้ จะแสดงเฉพาะรายการที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วเท่านั้น

85

6. Coupon

พนักงานรับโทรศัพท์สามารถส่งคูปองให้กับลูกค้าได้ โดยการส่ง Code ของคูปองให้กับลูกค้าได้

85-1

7. Chart คือ กราฟแสดงผลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่เรามีส่วนร่วมในการขาย

85-2

8. Log out ออกจากระบบ

 

Rate This Article

(57 out of 149 people found this article helpful)

Leave A Comment?