Deliveries Sales – POS

Deliveries Sales

คือ หน้าการจัดส่ง เป็นหน้าที่แสดงตารางการจัดส่ง ที่เพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบจัดการต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เพิ่มการจัดส่ง แก้ไขการจัดส่ง ลบการจัดส่ง ดูข้อมูลการจัดส่ง พิมพ์รายการการจัดส่ง และอีกหลายระบบที่อยู่ภายในหน้าเดียวกัน ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

ตารางการจัดส่ง จะมีระบบอัพเดทการทำงานอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ในตารางการจัดส่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลของการจัดส่งโดยมาจากการ เพิ่มการจัดส่ง หรือ การแก้ไขการจัดส่ง

Sales009

องค์ประกอบของหน้า การจัดส่ง มีดังนี้

– เพิ่มการจัดส่ง

คือ ส่วนของการเพิ่มข้อมูลการจัดส่ง จะมีแบบฟอร์ม ในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของการจัดส่ง สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการจัดส่งมีดังนี้

– วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ *
– หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *
– ลูกค้า มาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *
– ที่อยู่ เป็นที่อยู่ของลูกค้ามาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *
– บันทึก คือ เนื้อหาเพิ่มเติมที่บอกข้อมูลต่างๆ ของสินค้านั้นๆ
– ยืนยัน จะเก็บข้อมูลเพิ่มในตาราง

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้ขาย

Sales004

– แก้ไขการจัดส่ง

คือ ส่วนของการแก้ไขการจัดส่ง จะมีแบบฟอร์ม ในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของการแก้ไขการจัดส่ง สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนประกอบหลักๆ ของการแก้ไขการจัดส่งมีดังนี้

– วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่ *
– หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *
– ลูกค้า มาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *
– ที่อยู่ เป็นที่อยู่ของลูกค้ามาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *
– บันทึก คือ เนื้อหาเพิ่มเติมที่บอกข้อมูลต่างๆ ของสินค้านั้นๆ
– ยืนยัน จะเก็บข้อมูลเพิ่มในตาราง

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้ขาย

Sales013

– ดูการจัดส่ง

คือ หน้าสำหรับดูข้อมูลโดยรวมของการจัดส่ง โดยมาจากการ เพิ่มการจัดส่ง หรือ การแก้ไขการจัดส่ง

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ที่มุมขวาบนของหน้า

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

Sales010

– ลบการจัดส่ง

คือ การลบข้อมูลการแจ้งหนี้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบไปที่หน้าอื่น

เมื่อทำการลบ ข้อมูลการจัดส่งจะหายไปจากตารางทันที

เมื่อทำการลบ ข้อมูลการจัดส่งจะหายไปจากตารางทันที

– แผนที่จัดส่ง

คือ หน้าแสดงแผนที่จัดส่ง ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อผู้ที่จัดส่งโดยจะแสดงแผนที่ บอกระยะทางและเส้นทางจากต้นทางไปจนถึงปลายทาง

สำหรับแผนที่จัดส่ง มีองค์ประกอบดังนี้

– แผนที่ บอกภาพมุมสูงแบบง่าย เมื่อทำการค้นหาเส้นทางจะเปลี่ยนไปตามเส้นทางที่ได้ตั้งค่าไว้
– เริ่มต้น บอกต้นทางของการจัดส่ง สามารถเพิ่มข้อมูลเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของจุดเริ่มต้นได้ จากการกดเพิ่มเส้นทาง และสามารถแก้ไขเส้นทางได้
– ถึง คือ ปลายทางของการจัดส่ง นำมาจากข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ได้เพิ่มการจัดส่ง หรือ แก้ไขการจัดส่ง ไว้
– ปุ่มค้นหาเส้นทาง จะคำนวณจากต้นทางไปยังปลายทาง
– เส้นทางอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ที่มุมขวาบนของหน้า

Sales011

พิมพ์จุดหมาย

Sales012

เป็นส่วนประกอบหลักและมีระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาหรือจัดเรียงตารางข้อมูลตามความต้องการอโดยจะอยู่ในตารางเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– เลือกแถวตาราง

– การค้นหาข้อมูลต่างๆ

ในส่วนของการส่งออกข้อมูล มีระบบที่ช่วยให้การส่งออก หรือส่งออกข้อมูลเป็นไปได้สะดวก

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

Rate This Article

(48 out of 113 people found this article helpful)

Leave A Comment?