Editor – PC

Editor

จะมีอยู่ในหน้า ถาม-ตอบ (FAQ)  บล๊อก (Blog) และ สินค้า (Product)

88

1. พิมพ์ข้อความตัวอักษร

90-1

เมื่อพิมพ์ข้อความตัวอักษรคลอกที่คำจะสามารถปรับแต่งตัวอักษรได้

  • 91 ตัวอักษรหนา
  • 91-1 ตัวอักษรเอียง
  • 91-2 ขีดเส้นใต้ตัวอักษร
  • 91-3 ใส่ลิงค์ให้กับตัวอักษร
  • 91-4 ขนาดตัวอักษรหัวข้อหลัก
  • 91-5 ขนาดตัวอักษรหัวข้อรอง
  • 91-6 ขนาดตัวอักษรหัวข้อย่อย
  • 91-7 สร้างตาราง

2. อัปโหลดรูปภาพ

สามารถเพิ่มรูปภาพลงในเนื้อหา รายละเอียดได้โดยการกดที่ไอคอนรูปกล้อง สามารถอัปโหลดได้มากตามต้องการ

88-1

ภาพตัวอย่างการอัปโหลดรูป

88-2

เมื่อกดที่รูปภาพสามารถลบรูปภาพและเลือกตำแหน่งของรูปภาพได้

88-3

3. อัปโหลดวิดีโอ

สามารถอัปโหลดวิดีโอโดยการนำ url มาวาง สามารถนำวิดีโอจาก youtube facebook twitter และ instargram

89

ภาพตัวอย่างการอัปโหลดวิดีโอ

89-1

เมื่อกดที่วิดีโอสามารถลบวิดีโอและเลือกตำแหน่งของวิดีโอได้

89-2

4. แท็ก

89-3

เมื่อกดที่แท็กจะมีเส้นขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งสัดส่วนให้ดูสวยงามขึ้น

89-4

 

Rate This Article

(37 out of 90 people found this article helpful)

Leave A Comment?