Form – Form


หน้าฟอร์ม หน้านี้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนสำคัญของแอพพลิเคชั่นนี้ ได้รวมอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด เช่น การเพิ่มฟอร์ม, การแก้ไขฟอร์ม, การตอบกลับฟอร์ม, การส่งออก รวมไปถึงการลบอีกด้วย

มาเริ่มกันที่การเพิ่มฟอร์มเลยดีกว่าครับ

การเพิ่มฟอร์ม

 • ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม เพิ่มฟอร์มform2
 • ขั้นตอนที่ 2 จะมีป๊อปอัพขึ้นมา โดยจะแบ่งรูปแบบการสร้างฟอร์ม ออกเป็น 3 แบบคือ
  •  การสร้างฟอร์มใหม่ทั้งหมด
  • การสร้างฟอร์มจากสำเนาฟอร์มที่เคยมี
  • การนำเข้าฟอร์มจากการอัพโหลด

form3form4

 • ในแบบที่ 1 – จำมีขั้นตอนดังนี้
  • ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 1

form5

 • ในแบบที่ 2 – จำมีขั้นตอนดังนี้
  • ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 2
  • เลือกชื่อฟอร์มที่ต้องการจะทำสำเนาตาม

form9

form10

 • ในแบบที่ 3 – จำมีขั้นตอนดังนี้
  • ทำการเลือกช่องรูปแบบที่ 3
  • จะมีหน้าต่างอัพโหลดขึ้นมาให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยไฟล์ที่อนุญาตคือนามสกุล .txt เท่านั้น

form11

 • และในขั้นตอนต่อไปของทั้ง 3 รูปแบบต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

form6

 • หากกรอกข้อมูลไม่ครบ จะมีข้อความแจ้งดังนี้

form7

 • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มฟอร์ม

form8

 • ระบบจะทำการบันทึกฟอร์ม แล้วพาผู้ใช้ไปยังหน้าการออกแบบฟอร์มนี้ ทันที และในส่วนรายละเอียดของหน้าออกแบบฟอร์มก็จะมีทั้งหมดดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางของหน้าฟอร์ม

 • ตารางนี้เป็นตารางที่รวมการจัดการแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นมาไว้ทั้งหมด โดยจะแบ่งการทำงานของตารางออกเป็นหลายส่วนด้วย ดังนี้
  • การแสดงข้อมูล คือ การเลือกการแสดงข้อมูลทำได้โดยการเลือกที่กล่อง Show แล้วผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าให้แสดงข้อมูลในแต่ละหน้าของตารางจำนวนหน้าละกี่ฟิลด์ หรือกี่ฟอร์มนั้นเองform16
   • โดยสามารถเลือกได้ดังนี้คือ 10, 25, 50 หรือ 100form17
  • การค้นหาข้อมูล คือ การค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อฟอร์มที่เราต้องการหา อาจจะไม่ครบหรือถูกต้องทั้งหมดก็ได้ ระบบจะทำการค้นหาคำใกล้เคียงที่มีตัวอักษรจากที่ผู้ใช้พิมพ์ไปขึ้นมาแสดงให้เห็นในตารางform14form15
   • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
  • การแก้ไขฟอร์ม (Edit Builder) คือ การแก้ไขแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้ ทำได้โดยการคลิกที่ชื่อฟอร์ม เมื่อคลิกแล้วระบบจะพาผู้ใช้ไปยังหน้าการสร้างแบบฟอร์ม (Builder) ทันทีform19
  • การแก้ไขชื่อฟอร์ม คือ การแก้ไขชื่อแบบฟอร์มที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้นั่นเอง form20ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม แก้ไข form23หลังจากนั้นระบบจะสร้างช่องสำหรับกรอกชื่อฟอร์มขึ้นมาให้ form21โดยเมื่อผู้ใช้พิมพ์เสร็จแล้ว form24ให้กดที่ปุ่ม บันทึก form22ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์มให้ทันที form25
  • ฟิลด์คำอธิบาย คือ การแสดงคำอธิบายของฟอร์มนั้น ๆ form26
  • ลิงค์ คือ ข้อความที่เป็นรูปแบบลิงค์ที่เป็นลิงค์เฉพาะของฟอร์มนั้น ๆ ใช้สำหรับการนำผู้ใช้ไปยัง หน้าการกรอกแบบฟอร์มนั้น ๆ นั่นเอง โดยลิงค์ที่ได้มานั้นระบบจะสร้างขึ้นให้อัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ได้เพิ่มฟอร์มform30
  • ดู คือ การแสดงข้อมูลการเข้าถึงแบบฟอร์มนี้ ว่ามีผู้ใช้เข้ามายังฟอร์มนี้แล้วกี่ครั้งform31
  • ส่ง คือ การแสดงข้อมูลการยืนยันแบบฟอร์มนี้ว่ามีการตอบกลับมาแล้วกี่ครั้งform32
  • วันที่เพิ่ม คือ ข้อมูลของวันที่ผู้ใช้เพิ่มแบบฟอร์มนี้เข้าสู่ระบบform33
  • ตัวเลือก คือ การกระทำที่มีผลต่อฟอร์มนั้น ๆ โดยในส่วนมี่ให้ผู้ใช้กดอยู่ 2 ปุ่มคือform34
   • ส่งออก คือ ปุ่มส่งออก และเมื่อผู้ใช้กดปุ่มนี้ระบบจะทำการ ส่งออกข้อมูลของการยืนยันฟอร์มนี้ออกมาในรูปแบบไฟล์ .CSV * และถ้าหากไม่มีจะแสดงข้อความว่าฟอร์มนี้ยังไม่มีการตอบกลับเลยform35
   • ลบฟอร์ม คือ ปุ่มสำหรับการลบฟอร์มนั่นเอง form36โดยระบบจะมีการแสดงข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันก่อน โดยผู้ใช้สามารถเลือก ใช่ หรือ ไม่ * ถ้าหากเลือกใช่ ระบบจะลบฟอร์มนี้ออกจากระบบทันที
    form37
  • Showing คือ ข้อความแสดงข้อมูลในตารางว่า แสดงจากเท่าใด ถึง เท่าใด จากทั้งหมด เท่าใด เช่นform38
   • อธิบายได้ว่า กำลังแสดงข้อมูลฟอร์มลำดับที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 ฟอร์ม
  • Pagination (การแบ่งหน้า) คือ การแสดงหน้าทั้งหมดของตารางนี้ โดยจะแบ่งปุ่มเพื่อให้ผู้ใช้ได้กด 3 ส่วนคือform39
   • ปุ่ม Previous คือ ปุ่มกลับไปหน้าก่อนหน้านี้
   • ปุ่ม ตัวเลข คือ ปุ่มสำหรับอ้างอิงหน้านั้น ๆ เลย เช่น เมื่อกด 5 ก็จะไปที่หน้า 5 ของตารางนี้เลย
   • ปุ่ม Next คือ ปุ่มไปยังหน้าถัดไปของหน้านี้

Rate This Article

(42 out of 108 people found this article helpful)

Leave A Comment?