Home – Form

home1หน้าแรกของ Form เป็นหน้าที่สรุปรวมสถิติของการเข้าดูฟอร์มและการตอบกลับฟอร์ม ของแต่ละวัน ในแต่ละฟอร์ม ไว้ให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการตรวจหรือดูข้อมูลสถิติ

โดยแทบด้านบนจะเนื้อหาของระบบ มีชื่อของผู้ใช้ และเมนูเลือกภาษา

home2

โดยเมนูเลือกภาษาสามารถเลือกได้สองภาษาคือ ( ไทย, อังกฤษ ) โดยมีผลกับทุกหน้า

home3

โดยในส่วนของเนื้อหาการแสดงผลของสถิติ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เมนูที่ใช้สำหรับเลือก ฟอร์ม และ ส่วนของการแสดงผลของสถิติ

เมนูการเลือกฟอร์ม

home4

home5

เมื่อทำการเลือกแล้ว กราฟแสดงสถิติ จะเปลี่ยนค่าไปตามค่าของฟอร์มที่เราเลือกนั่นเอง

home6

โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูแบบเฉพาะโดยการเลือกที่เมนูนี้ เพื่อเลือกการโฟกัส สถิติที่ต้องการดูแบบเฉพาะ

home7

ในส่วนของหน้าแรกก็มีเพียงเท่านี้ ไปดูต่อที่หน้าการสร้างฟอร์มต่อเลยครับ ไปต่อ

Rate This Article

(38 out of 97 people found this article helpful)

Leave A Comment?