Home – POS

Home POS

คือ หน้าแรกของระบบ POS เป็นหน้าสรุปรวมสถิติต่างๆ ของระบบ POS ให้เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการตรวจหรือดูข้อมูลสถิติต่างๆ

Home01

 

โดยสถิติในหน้าแรก จะมีข้อมูลของ สินค้าขายดี , มูลค่าคลัง , จำนวนข้อมูล , รายการซื้อขายรายเดือน , ยอดขายรายวัน , ยอดขายรายเดือน

โดยแถบด้านบนจะมีเนื้อหาของระบบ

Home002

สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยจะมีผลกับทุกหน้า

Home004

สินค้าขายดี เป็นสถิติแสดงสินค้าที่ขายดีที่สุดในเดือนนั้นๆ โดยคิดจากจำนวนของสินค้าที่ขายได้มากที่สุด

Home007

มูลค่าคลังเป็นสถิติที่แสดงการประมาณการของสินค้าที่คงเหลืออยู่ใน Warehouse โดยคำนวณจาก (ราคาซื้อXจำนวนสินค้า) – (ราคาขายXจำนวนสินค้าที่มีอยู่) จึงได้เป็นค่าประมาณการของกำไรที่จะได้รับ

Home008

จำนวนข้อมูล คือ สถิติที่แสดงจำนวนข้อมูลทั้งหมดในระบบ ว่าแต่ละส่วนมีอยู่เป็นจำนวนเท่าใด

Home009

รายการซื้อขายรายเดือน คือ สถิติที่แสดงข้อมูลการสั่งซื้อและการขายของแต่ละเดือนโดยจะแบ่งเป็น

– Sales (การขาย)

– Invoice Tax (ภาษีใบแจ้งหนี้)

– Sold Product Tax (ภาษีสินค้าที่ขาย)

– Purchases (สั่งซื้อ)

– Purchase Product Tax (ภาษีของสินค้าในใบสั่งซื้อ)

Home010

ยอดขายรายวัน คือ สถิติที่แสดงการขายในแต่ละวันโดยสามารถเลือกเดือนที่ต้องการดูสถิติได้

Home011

ยอดขายรายเดือน คือ สถิติที่แสดงการขายในแต่ละเดือนโดยสามารถเลือกปีที่ต้องการดูสถิติได้

Home012

แก้ไขความคิดเห็น สำหรับใส่ข้อมูลแจ้งเตือนหรือบอกผู้ใช้เวลาเข้ามาในหน้าแรก

Home003

Home006

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย,ผู้สั่งซื้อ


สรุป

หน้า Home เป็นเสมือนหน้าแรกที่ไว้สำหรับดูภาพรวมของระบบ และสามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นที่จะเกิดในอนาคตหรือกำหนดแนวทางของบริษัทหรือสำหรับการแจ้งเตือน User ต่างๆ เพราะเป็นหน้าแรกต่อจากหน้า Login

Rate This Article

(42 out of 115 people found this article helpful)

Leave A Comment?