รายชื่อสมาชิก – ESP

รายชื่อสมาชิก

เมื่อเข้ามาสู่หน้ารายชื่อสมาชิก จะพบแถบสีเขียวคือ “เพิ่มรายการใหม่” ถัดลงมาคือหัวข้อการทำรายการต่างๆ ได้แก่ ID, รายการ, ที่ใช้งานอยู่, ยกเลิกเป็นสมาชิก, ตีกลับ, แก้ไข และลบ

 • รายการ :  รายชื่ออีเมล์ลูกค้าที่ใช้ในการส่ง

016

 • เพิ่มรายการใหม่ : ใส่ชื่อหัวข้อรายการที่ต้องการ017จากนั้นระบบจะพามาที่หน้าเพิ่มรายละเอียด018
  • เพิ่มชื่อและอีเมล์ โดยใส่ชื่อและตามด้วยอีเมล์ที่ต้องการ เช่น  name, email@mai.com
  • กำจัดอีเมล์ขยะ และลบอีเมล์ที่ไม่มีตัวตนออกจากระบบ ซึ่งระบบจะตรวจสอบจากรูปแบบอีเมล์มาตรฐาน
  • เพิ่มรูปแบบการนำเข้าข้อมูลผ่านทางไฟล์ CSV
   • รูปแบบ CSV จะมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่างด้านล่าง (แถวแรกไม่มีชื่อ)
   • จำนวนคอลัมน์ในรูปแบบ CSV จะมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่างด้านล่าง
   • หากต้องการนำเข้าข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากชื่อและอีเมล์ สามารถสร้างเพิ่มได้ โดยกดสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง019
 • ตารางรายชื่อสมาชิก มีส่วนประกอบ ดังนี้
  • แถบข้อมูลต่างๆ  มีฟังก์ชันการใช้งานดังนี้
   • ทั้งหมด : การแสดงจำนวนรายชื่อทั้งหมด
   • ที่ใช้งานอยู่ : จำนวนข้อมูลที่สามารถเลือกใช้งานได้อยู่
   • ไม่มีการยืนยัน : จำนวนข้อมูลที่ส่งไปแล้วไม่ได้รับการยืนยัน
   • ยกเลิกการเป็นสมาชิก : จำนวนข้อมูลที่ถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก
   • ตีกลับ : จำนวนข้อมูลอีเมล์ที่ถูกตีกลับเนื่องจากเนื้อหาอาจไม่เหมาะสม
   • ทำเครื่องหมายเป็นสแปม : จำนวนข้อมูลอีเมล์ที่ผู้ใช้ทำเครื่องหมายว่าเป็นอีเมล์สแปม
  • ID คือ รหัสหรือโค้ดของรายการนั้นๆ
  • รายการ คือ รายชื่อสมาชิก เมื่อคลิก “รายการ” จะเข้ามาสู่หน้าระบบสมาชิก ซึ่งมีหลายส่วน021ซึ่งมีหลายส่วน
   • เพิ่มสมาชิก022
    • ชื่อและอีเมล์  : ใส่ชื่อตามด้วยอีเมล์
    • กำจัดอีเมล์ขยะ : ระบบจะลบอีเมล์ที่ไม่ถูกต้องออกจากรายการ
    • นำเข้าผ่านทางไฟล์ CSV
     • รูปแบบ CSV มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่างด้านล่าง (แถวแรกไม่มีชื่อ)
     • จำนวนคอลัมน์ในรูปแบบ CSV มีลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่างด้านล่าง
     • หากต้องการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากชื่อและอีเมล์ สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้
   • ลบสมาชิก023
    • ลบอีเมล์ต่อบรรทัด : ลบอีเมล์ที่ใส่เข้ามาทีละบรรทัด
    • ลบกลุ่มผ่านทางไฟล์ CSV : ลบข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
   • ยกเลิกทั้งหมด024
    • ยกเลิกอีเมล์ต่อบรรทัด : ยกเลิกอีเมล์ที่ใส่เข้ามาทีละบรรทัด
    • ยกเลิกกลุ่มผ่านทางไฟล์ CSV : ยกเลิกข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
   • ส่งออกสมาชิก : ส่งรายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์ CSV
   • ตารางสมาชิก มีส่วนประกอบ ดังนี้
    • กราฟบอกจำนวน Subscriber แต่ละเดือน
    • ชื่อของรายการสมาชิก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
    • อีเมล์ของรายการสมาชิก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้025
    • กิจกรรมล่าสุด วันที่แก้ไข / ดำเนินการล่าสุด
    • สถานะ แบ่งเป็น การสมัครสมาชิก / ยกเลิกการเป็นสมาชิก
    • ยกเลิกการรับข่าวสาร คือ การแจ้งว่าสมาชิกยังรับข่าวสารจากระบบหรือไม่
    • ลบ คือ การลบรายการสมาชิกนั้นๆ
   • ฟิลด์ที่กำหนดเอง คือ การกำหนดตัวแปรข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการใช้เป็นเทมเพลต สามารถกำหนด / เพิ่มข้อมูล / แก้ไขข้อมูลได้026
   • ระบบตอบรับอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสร้างอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติได้ เมื่อมีสมาชิกกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ระบบจะส่งอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติกลับไปยังสมาชิกได้ทันที27-2ตั้งชื่อ จากนั้นกดบันทึก ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมาในตาราง27-3เมื่อกดเข้ามา ถัดจากนั้นจะเป็นหน้าสร้างอีเมล์ตอบรับอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดต้องระบุ ดังนี้27-4
    • เวลา : ระบุเวลาที่ให้อีเมล์แจ้งเตือน (ก่อน/หลัง)
    • หัวเรื่อง : หัวเรื่องของอีเมล์ฉบับนั้น
    • จากชื่อ : ชื่อหรือชื่อบริษัทผู้ส่ง
    • จากอีเมล์ : อีเมล์ของผู้ส่ง
    • ตอบกลับอีเมล์ : อีเมล์ที่ต้องการตอบกลับ
    • สิ่งที่แนบมา : เอกสารที่มีการแนบไป
    • เนื้อหา : เนื้อหาที่ต้องการแจ้งภายในอีเมล์ โดยสามารถกดปุ่มแท็ก ซึ่งเป็นตัวแปรจากรายการข้อมูล
   • แบบฟอร์มสมัครสมาชิก เมื่อกดเข้ามาจะเป็นรูปแบบการสมัครสมาชิกโดยใส่ข้อมูลเป็น HTML ข้อมูลส่วนนี้จะมีผลมาจากการกำหนดฟิลด์ต่างๆ ในหัวข้อฟิลด์ที่กำหนดเอง 27-5
   • การตั้งค่าสมาชิก27-6ค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าสมาชิก มีรายละเอียดดังนี้
    • แบบ Single/Double หากเลือกใช้ Double ผู้ใช้ที่สมัครผ่านทางแบบฟอร์มการสมัครหรือ API จะต้องคลิกลิงค์ในอีเมล์ที่ได้รับเพื่อยืนยันการสมัคร เมื่อผู้ใช้คลิกลิงค์ดังกล่าวแล้วจะถูกส่งไปที่หน้ายืนยันทั่วไป โดยจะนำไปยังหน้าการตั้งค่าของคุณ (ใส่ลิ้งค์ด้านล่าง)
    • ◊ หน้าสมัครสมาชิกสำเร็จ คุณสามารถส่ง ‘อีเมล์’ และ ‘รหัสรายชื่อ’ ลงใน ‘หน้าสมัครสมาชิกสำเร็จ’ ได้ ตัวอย่าง:
     http://domain.com/subscribed.php?email=%e&listid=%l%e จะถูกแปลงเป็น ‘ อีเมล์’ และ %I จะแปลงเป็น ‘รหัสรายชื่อ’ ที่สมัครเป็นสมาชิก
    • ผู้ใช้ส่งอีเมล์ขอบคุณหลังจากมีการสมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัครหรือ API ซึ่งตรงนี้คุณสามารถเลือกได้
    • หัวข้ออีเมล์ขอบคุณ
    • ข้อความหรือเนื้อหาในอีเมล์ขอบคุณ

    27-7การตั้งค่ายกเลิกการรับข่าวสาร มีรายละเอียด ดังนี้

    • เฉพาะรายการนี้/รายการทั้งหมด : เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกจากจดหมายข่าวหรือ API จะมีตัวเลือกขึ้นว่าจะยกเลิกเฉพาะรายการนี้เท่านั้นหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกทั้งหมดในแบรนด์นี้
    • หน้ายืนยันการยกเลิกการรับข่าวสาร : เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกจดหมายข่าว จะถูกส่งไปที่หน้ายืนยันการยกเลิกทั่วไป โดยจะนำไปที่หน้าการตั้งค่าของคุณ (ใส่ลิ้งค์ด้านล่าง)
    • หน้ายืนยันการยกเลิกการรับข่าวสาร คุณสามารถส่ง ‘อีเมล์’ และ ‘รหัสรายชื่อ’ ลงใน  ‘หน้ายืนยันการยกเลิกการรับข่าวสาร’ ได้ ตัวอย่าง : http://domain.com/subscribed.php?email=%e&listid=%l%e จะถูกแปลงเป็น ‘ อีเมล์’ และ %I จะแปลงเป็น ‘รหัสรายชื่อ’ ที่ยกเลิกเป็นสมาชิก
    • ผู้ใช้ส่งอีเมล์ขอบคุณหลังจากมีการสมัครผ่านแบบฟอร์มการสมัครหรือ API ซึ่งตรงนี้คุณสามารถเลือกได้
    • หัวข้ออีเมล์ขอบคุณ
    • ข้อความหรือเนื้อหาในอีเมล์ขอบคุณ

Rate This Article

(54 out of 133 people found this article helpful)

Leave A Comment?