Option – Form

option1การตั้งค่าต่าง ๆ ของฟิลด์กรอกข้อมูลนั้น มีหลายส่วน และหลายแบบด้วยกัน อาจจะมีการตั้งค่า ที่มาก น้อย จะแต่ต่างกันออกไป โดยรายละเอียดของแต่ละการตั้งค่าจะมีความหมายเหมือนกัน  ดังนั้นขออธิบาย ในทุกส่วนอย่างละเอียดดังนี้

 • Label คือ คำนิยามของฟิลด์นั้น ๆ
 • Head คือ ข้อความที่เป็นหัวข้อของฟิลด์การจัดอันดับเท่านั้น
 • Sub Label คือ คำนิยามย่อยของฟิลด์นั้น ๆ
 • Button คือ ข้อความที่ใช้สำหรับปุ่มอัพโหลดในฟิลด์ไฟล์เท่านั้น
 • Width คือ ความกว้างของฟิลด์กรอกข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถใส่ค่าเป็น px หรือ % ก็ได้
 • Instructions คือ ข้อเสนอแนะของฟิลด์นั้น ๆ เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความลงไป ภายในฟิลด์กรอกข้อมูลจะแสดงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อเสนอแนะขึ้นมาให้ทันทีoption2
 • Hidden by Default คือ การตั้งค่าให้ฟิลด์นี้มีค่าเริ่มต้นเป็น ซ่อนไว้
 • Columns คือ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการจัดวางของฟิลด์นี้ได้ว่า ให้แบ่งเป็นกี่คอลัมน์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ 1, 2, 3 หรือ 4 คอลัมน์
 • Required Field? คือ การตั้งค่าฟิลด์นี้ว่า จะให้มีค่าว่างได้หรือไม่ได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า ใช่ หรือ ไม่ ถ้าหากผู้ใช้เลือกว่าใช่ ระบบจะทำการสร้าง เครื่องหมาย * ขึ้นมาให้ เพื่อระบุว่าฟิลด์นี้ไม่สามารถมีค่าว่างได้ option3
 • Validation คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลลงในช่องกรอกข้อมูลในฟิลด์นั้น โดยผู้ใช้สามารถเลือก ได้ว่าต้องการเงื่อนไขแบบใด โดยมีรูปแบบดังนี้
  • Alphabets Only คือ ตัวอักษรเท่านั้น หมายถึงการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้มีค่าได้เฉพาะ ตัวอักษรและเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • Integers Only คือ ตัวเลขเท่านั้น หมายถึงการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้มีค่าได้เฉพาะ ตัวเลขหรือจุดทศนิยมเท่านั้น
  • Alpha-numeric Only คือ ตัวอักษรหรือตัวเลข เท่านั้น หมายถึงการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้มีค่าได้เฉพาะ ตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น
  • Email คือ รูปแบบอิเมล์เท่านั้น หมายถึงการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องมีรูปแบบอิเมล์เท่านั้น
   • เช่น push@socialintegrated.com โดยจะต้องมีรูปแบบคือ “—“@”——“.”—” โดยที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • URL คือ รูปแบบของ URL เท่านั้น หมายถึงการกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องมีรูปแบบของ URL ท่านั้น
   • เช่น https://cloud.pushthetraffic.com หรือ http://—-
 • Min Characters คือ การตั้งค่าให้ในฟิลด์กรอกข้อมูลนี้ต้องมีตัวอักษรไม่ต่ำกว่าเท่านี้ เช่นผู้ใช้ ตั้งค่าไว้ว่า 5 ในการกรอกข้อมูลนี้ ก็ต้องมีตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 5 หรือ 5 ตัวอักษรขึ้นไป ถ้าหากไม่ถูกต้องจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนดังนี้
  • เช่น option4
 • Max Characters คือ การตั้งค่าให้ในฟิลด์กรอกข้อมูลนี้ต้องมีตัวอักษรไม่เกินเท่านี้ เช่นผู้ใช้ ตั้งค่าไว้ว่า 10 ในการกรอกข้อมูลนี้ ก็ต้องมีตัวอักษรไม่เกิน 10 หรือน้อยกว่า 10 ตัวอักษรเท่านั้น ถ้าหากไม่ถูกต้องจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนดังนี้
  • เช่น option5
 • Options คือ ตัวเลือกของ Dropdown (ตัวเลือกแบบเลื่อนลง) และ Checkbox (ช่องทำเครื่องหมาย) * ทั้งแบบข้อเดียวและเลือกได้หลายข้อ โดยการตั้งค่านี่จะมีในฟิลด์ที่มีการเลือกเท่านั้น เช่น
  • Dropdown Menu (ตัวเลือกแบบเลื่อนลง) และ Checkbox (ช่องทำเครื่องหมาย) จะมีการตั้งค่าดังนี้option30
  • โดยที่ผู้ใช้สามารถเพิ่ม, ลบ หรือแก้ไขได้ ในการเพิ่มตัวเลือกนั้นทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม + option31
  • โดยความพิเศษของระบบนี้คือมีตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกหลักๆที่ใช้กันมากในรูปแบบแบบฟอร์มมาให้ 2 แบบคือ ตัวเลือกจังหวัด และ ตัวเลือกธนาคาร ของประเทศไทยoption32
  • และหากต้องการแก้ไขตัวเลือก ผู้ใช้ก็ทำได้โดยการคลิกที่ ช่องกรอกข้อมูลระหว่างตัวเลือกโดยค่าของชื่อตัวเลือกนั่น เทียบได้การการกรอกข้อมูลในช่องกรอกข้อมูลในรูปแบบบรรทัดเดียวก็ว่าได้ ถ้าหากผู้ใช้มีการตั้งค่าเงื่อนไข ค่าของตัวเลือกนั้นจะมีไว้ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองoption33
  • และสุดท้ายหากผู้ใช้ต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่ม x สีแดง ด้านซ้ายของกล่องตัวเลือกนั่นเองoption34
  • แต่สำหรับช่องทำเครื่องหมาย จะมีสัญลักษณ์ของตัวเลือก ให้เลือกเพิ่มเติมในการตั้งค่านี้อีก 1 ส่วน
 • Format คือ การตั้งค่ารูปแบบของการแสดงผล ของฟิลด์วันที่เท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้คือ mm-dd-yyyy หรือ dd-mm-yyyy หมายถึง การเรียงลำดับการแสดงผลของวัน เดือน ปีoption35
 • Start Date คือ การตั้งค่าวันที่เริ่มต้นที่จะเลือกได้ภายในปฎิทิน ของฟิลด์วันที่ ฟิลด์นี้option36
  • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ โดยการเลือกวันในปฎิทินนี้ จะเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 2015-08-01 เป็นต้นไปoption37
 • End Date คือ การตั้งค่าวันที่สิ้นสุดที่จะเลือกได้ภายในปฎิทิน ของฟิลด์วันที่ ฟิลด์นี้option38
  • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ โดยการเลือกวันในปฎิทินนี้ จะเลือกได้สูงสุดวันที่ 2015-08-15 เพียงเท่านั้นoption39
 • Disable Certain Days of the Week คือ การตั้งค่าวันที่ที่ไม่สามารถเลือกได้ โดยการตั้งค่าใช้ 0, 1, 2 แทนวันที่ดังนี้ 0 หมายถึง วันอาทิตย์ , 1 หมายถึง วันจันทร์option40
  • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ โดยการเลือกวันในปฎิทินนี้ จะเลือกได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์option41
 • Send Autoreply to this Email คือ การตั้งค่าการส่งข้อความตอบกลับอิเมล์อัตโนมัติ ไปยังอิเมล์ที่อยู่ในฟิลด์นี้หรือไม่ โดยผู้ใช้เลือกได้ว่า ใช่ หรือ ไม่ หากผู้ใช้เลือกว่าใช่ ข้อความจะถูกส่งไปยังอิเมล์นี้ทันทีเมื่อฟอร์มนี้มีการยืนยัน โดยข้อความตอบกลับนั้นสามารถแก้ไขได้จากเมนู ปุ่มตัวเลือกแบบฟอร์ม >  อิเมล์ตอบรับอัตโนมัติbuilder13builder17builder18
 • Set this as “Reply-To” Address คือ การตั้งค่าให้ว่าเมื่อฟอร์มนี้ มีการยืนยัน แล้วระบบจะส่งอิเมล์ไปยังอิเมล์ที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ โดย Reply-To นี้หมายถึงว่า อิเมล์ฉบับนี้ตอบกลับไปหาอิเมล์ใด โดยผู้ใช้สามารถไปตั้งค่าได้ว่า ให้ตอบกลับไปหาอิเมล์ไหนที่เมนู ปุ่มตัวเลือกแบบฟอร์ม > อิเมลล์แจ้งเดือนbuilder6
  • โดยในกรณีนี้ การตอบกลับจะส่งไปที่อิเมล์ max@socialintegrated.com นั่นเอง
 • Emotion Options คือ การตั้งค่านี้จะขึ้นมาเฉพาะ ฟิลด์ความรู้สึกเท่านั้น โดยส่วนนี้มีการตั้งค่าได้ 3 ส่วนด้วยกันคือoption42
  • Color คือ สีข้อความการแสดงความคิดเห็น โดยในส่วนนี้จะตั้งได้ด้วยการเลือกตัวเลือก Color จะมีผลกับทุกข้อความแสดงความคิดเห็น
  • ช่องกรอกข้อมูลที่ 1 (Label) คือ คำนิยามของการเลือกการจัดอันดับแต่ละอัน option43
  • ช่องกรอกข้อมูลที่ 2 คือ คำที่ใช้สำหรับกล่องแสดงความคิดเห็น โดยข้อความและ กล่องสำหรับการแสดงความคิดเห็น จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อ มีการเลือกในช่อง Show Comment option45option44
  • ตัวเลือก Show Comment คือ การตั้งค่าว่าจะให้แสดงกล่องแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อมีการเลือกตัวเลือกนั้น ๆ
  • Value คือ ค่าที่เอาไว้ใช้สำหรับการสร้างเงื่อนไขนั่นเอง
 • Ratings Options คือ การตั้งค่านี้จะขึ้นมาเฉพาะ ฟิลด์จัดอันดับเท่านั้น โดยส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อในการให้คะแนนได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้option46
  • Color คือ การเปลี่ยนสีของข้อความหัวข้อของการให้คะแนน
  • การเพิ่มหัวข้อ สามารถเพิ่มได้โดยการคลิกที่ปุ่ม +option31
  • การแก้ไขหัวข้อ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ช่องกรอกข้อมูลระหว่างหัวข้อoption47
  • การลบหัวข้อ สามารถทำได้โดยการคลิกที่ x สีแดงoption48
  • สัญลักษณ์ คือ ผู้ใช้สามารถเลือกสัญลักษณ์ในการเลือกการให้คะแนนได้ 2 แบบoption49
 • File Type คือ ไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลดได้ โดยระบบตั้งค่าไว้ให้ว่า .jpg .jpeg .png .gif เท่านั้น
 • Range Options คือ การตั้งค่าที่จะขึ้นเฉพาะฟิลด์แบบเลื่อนและแบบช่วงเท่านั้น โดยการตั้งค่าแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้option50
  • Label คือ คำนิยามของตัวเลือกการเลื่อน
  • Min คือ ค่าต่ำสุดที่จะเลื่อนได้ในการเลื่อนเพื่อใส่ข้อมูลนี้
  • Max คือ ค่าสูงสุดที่จะเลื่อนได้ในการเลื่อนเพื่อใส่ข้อมูลนี้
  • Step คือ การขยับระหว่างค่าเมื่อมีการเลื่อน เช่น ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ที่ 10 เมื่อเริ่มต้นการเลื่อนที่ 0 ในการเลื่อนค่าถัดไปจะไปที่ 10 และต่อไปที่ 20
 • Image คือ การตั้งค่าเฉพาะฟิลด์รูปภาพเพียงเท่านั้น โดยในการตั้งค่าแบ่งได้เป็น ดังนี้option51
  • URL หรือ อัพโหลด คือ การนำ URL ของรูปภาพที่ผู้ใช้มีอยู่แล้ว มาวางในช่องสำหรับใส่ข้อมูล หรือหากไม่มี URL ระบบนี้ได้สร้างการอัพโหลดไว้ให้ เพื่อความสะดวก โดยผู้ใช้แค่คลิก เลือกไฟล์ แล้วทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการได้ทันทีoption52
  • Width คือ การตั้งค่าความกว้างของรูปภาพ โดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยมีหน่วยเป็น px
  • Height คือ การตั้งค่าความสูงของรูปภาพ โดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยมีหน่วยเป็น px
  • Left คือ การตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพในแนวนอน โดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยสามารถระบุหน่วยลงไปได้ว่า px หรือ % * หรือปรับตำแหน่งได้โดยการ Drag หรือลากที่รูปภาพได้เลย
  • Top คือ การตั้งค่าตำแหน่งของรูปภาพในแนวตั้ง โดยต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยสามารถระบุหน่วยลงไปได้ว่า px หรือ % * หรือปรับตำแหน่งได้โดยการ Drag หรือลากที่รูปภาพได้เลย
 • Divider Options คือ การตั้งค่าการแบ่งสัดส่วนของแบบฟอร์ม โดยการตั้งค่ามีตัวเลือกดังนี้option53
  • Text คือ ข้อความของหัวข้อการแบ่งสัดส่วนของการแบ่งของแบบฟอร์ม
  • Left Position คือ การตั้งค่าตำแหน่งของข้อความหัวข้อการแบ่ง ว่าให้อยู่ส่วนใดในแนวนอนของเส้นแบ่งนี้ โดยมีหน่วยเป็น px หรือ % ก็ได้และสามารถใส่ค่าเป็น – ได้
  • Bottom Position คือ การตั้งค่าตำแหน่งของข้อความหัวข้อการแบ่ง ว่าให้อยู่ส่วนใดในแนวตั้งของเส้นแบ่งนี้ โดยมีหน่วยเป็น px หรือ % ก็ได้และสามารถใส่ค่าเป็น – ได้
  • Divider Color คือ สีของเส้นแบ่ง
  • Top คือ ระยะห่างด้านบนของเส้นกับขนาดของฟิลด์เส้นแบ่งฟอร์มนี้ เช่นเมื่อใส่ข้อมูลไปว่า 20px ช่องว่างด้านบนของเส้นก็จะมีค่าเท่ากับ 20px
  • Bottom คือ ระยะห่างด้านล่างของเส้นกับขนาดของฟิลด์เส้นแบ่งฟอร์มนี้ เช่นเมื่อใส่ข้อมูลไปว่า 10px ช่องว่างด้านล่างของเส้นก็จะมีค่าเท่ากับ 10px
  • Divider Thickness คือ ความหนาของเส้นแบ่ง
  • Font คือ ชื่อของตัวอักษรในหัวข้อเส้นแบ่งนี้
  • Font Size คือ ขนาดของตัวอักษรในหัวข้อเส้นแบ่งนี้
  • Font Color คือ สีของตัวอักษรในหัวข้อเส้นแบ่งนี้
 • Hidden Field Options คือ การตั้งค่าที่มีเพราะฟิลด์ที่ซ่อนอยู่เท่านั้นตัวแปลที่ต้องการแนบไปกับการยืนยันแบบฟอร์มนี้และส่งไปยังอิเมล์ด้วย โดยการตั้งค่ามี 2 ส่วนคือoption1
  • Label คือ ชื่อของฟิลด์ที่ต้องการแนบค่าไปด้วย
  • Value คือ ค่าที่ต้องการแนบไปในการยืนยันฟอร์มนี้และอิเมล์ด้วย
 • Captcha Options คือ การตั้งค่าที่มีเฉพาะฟิลด์ Captcha หมายถึงรหัสป้องกันระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยและปลอดภัย ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่มเติมได้ว่าจะให้เงื่อนไขในการตรวจสอบเป็นการพิมพ์ตัวอักษรให้ถูกต้อง หรือ การตอบคำถามที่เห็นให้ถูกต้องoption2
  • โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพ ในแต่ละแบบoption3option4
 • Custom Text Options คือ การตั้งค่านี้จะแสดงเฉพาะฟิลด์ Custom Text (กำหนดเอง) เท่านั้น โดยในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตามข้อ ดังนี้
  • ช่องกรอกข้อมูล คือ ในช่องนี้ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความหรือ Html Code ก็ได้
  • Font Family คือ การตั้งค่าชื่อของฟอนท์ที่ใช้ในฟิลด์นี้
  • Font Size คือ การตั้งค่าขนาดของฟอนท์ที่ใช้ในฟิลด์นี้
  • Font Color คือ การตั้งค่าสีของฟอนท์ที่ใช้ในฟิลด์นี้
  • Inner-Margin คือ การตั้งค่าระยะห่างของข้อความกับขอบของฟิลด์นี้ โดยมีค่าในการตั้งค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น และมีหน่วยเป็น px หรือ % เท่านั้น
  • Outer-Margin คือ การตั้งค่าระยะห่างของฟิลด์นี้กับฟิลด์อื่น โดยมีค่าในการตั้งค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น และมีหน่วยเป็น px หรือ % เท่านั้น
  • background คือ การตั้งค่าสีพื้นหลังของฟิลด์นี้
 • Conditional Logic คือ การสร้างเงื่อนไข ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้โดยการคลิกปุ่ม + ที่ด้านล่างของกล่องตั้งค่านี้
  • option6เมื่อผู้ใช้คลิกแล้ว ระบบจะสร้างกล่องสำหรับการตั้งค่าเงื่อนไขขึ้นมาให้ และผู้ใช้สามารถยกเลิกการตั้งค่าโดยการคลิกที่ปุ่ม x สีแดงด้านมุมบนขวา โดยมีรายละเอียดดังนี้option7
  • ช่องฟิลด์ที่ 1 (if this element) คือ การเลือกเงื่อนไข ว่าจะให้เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นเป็นแบบใด โดยมีตัวเลือกดังนี้
   • equals value คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อค่าที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีค่าเท่ากับเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลว่า 10 ก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption8
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปเท่ากับ 10 จะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างoption9option10
   • is greater than value คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อค่าที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีค่ามากกว่าเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลว่า 11 ก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption11
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปมากกว่า 10 จะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างoption12option13
   • is less than value คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อค่าที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีค่าน้อยกว่าเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลว่า 9 ก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption14
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปน้อยกว่า 10 จะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างoption12option19
   • equals length คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีตัวอักษรเท่ากับเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลมีตัวอักษรเท่ากับ 10 ตัวอักษรก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption15
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปโดยมีตัวอีกษรเท่ากับ 10 ตัวอักษรจะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างoption20option21
   • is greater than length คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีตัวอักษรมากกว่าเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลมีตัวอักษรมากกว่า 10 ตัวอักษรก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption16
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปโดยมีตัวอักษรมากกว่า 10 ตัวอักษรจะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่าง
     option22option23
   • is less than length คือ การสร้างเงื่อนไขว่า เมื่อจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในช่องกรอกข้อมูลนี้ มีตัวอักษรน้อยกว่าเท่าใด แล้วจะให้เข้าเงื่อนไข เช่น ตั้งว่า 10 เมื่อมีการกรอกข้อมูลมีตัวอักษรน้อยกว่า 10 ตัวอักษรก็จะเข้าเงื่อนไขและทำกระบวนการตามที่ตั้งค่าไว้ เช่นoption24
    • อธิบายได้ว่า เมื่อมีการกรอกข้อมูลลงไปโดยมีตัวอักษรน้อยกว่า 10 ตัวอักษรจะทำการซ่อนฟิลด์ที่ 2 (การดูว่าฟิลด์ไหนลำดับเท่าใดให้ดูที่ด้านหลังของฟิลด์นั้น) ของแบบฟอร์มนี้ ตัวอย่างoption22option25
  • ช่องฟิลด์ที่ 2 คือ ช่องสำหรับใส่ค่า ที่เอาไว้ตั้งเงื่อนไข สามารถตั้งเป็นตัวเลข, ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ก็ได้
   • เช่นoption26
   • * แต่ถ้าหากเป็น equals length, is greater than length,  is less than length เงื่อนไขจะทำงานกับค่าที่เป็นตัวเลขเท่านั้น
  • ช่องฟิลด์ที่ 3 (then) คือ การกระทำเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง โดยมีให้เลือก แสดง / ซ่อน โดยการกระทำนี้ จะสอดคล้องกับฟิลด์ถัดไปคือ จะให้การกระทำนี้ทำกับฟิลด์ใดoption27
   • * หากผู้ใช้เลือกว่า ให้แสดง ในฟิลด์ใดเมื่อเข้าเงื่อนไข ผู้ใช้จะต้องไปตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลด์นั้น ให้เป็นซ่อนไว้ก่อน 
   • option28* และในฟิลด์ใดที่ต้องการจะกระทำให้เราเลือกเป็นซ่อนไว้ option29
  • ช่องฟิลด์ที่ 4 (element) คือ การเลือกฟิลด์ที่จะถูกกระทำนั่นเอง

Rate This Article

(57 out of 148 people found this article helpful)

Leave A Comment?