POS

POS

คือ ส่วนที่เปรียบเสมือนหน้าร้านของระบบ ใช้ขายสินค้าแบบรวดเร็วไม่มีความซับซ้อน ออกใบเสร็จใบแจ้งหนี้ได้ง่าย เพิ่มรายชื่อลูกค้าได้รวดเร็ว ส่งเมล์ให้ลูกค้าได้ทันที สามารถออกใบเสร็จเล็กได้

POS001

สามารถค้นหาสินค้าหรือค้นหาจากหมวดหมู่ของสินค้าได้ โดยเมื่อทำการเลือกสินค้าแล้ว ข้อมูลจะมาเพิ่มในช่องรายการสินค้า

POS005

POS002

สามารถเพิ่มรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ได้ โดยการเลือกที่สินค้าในรายการ

POS003

สามารถเพิ่มลูกค้าได้ทันที ทั้งแบบบุคคลและองค์กร

POS004

มีปุ่มเก็บสำหรับเก็บรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

และกดปุ่มบิลเพื่อเปิดรายการที่เก็บมาใช้ต่อได้

POS006

บอกยอดขายของวันนี้

POS007

ปุ่ม Preview ใบเสร็จที่ต้องการจะออก

POS008

เมื่อทำการชำระแล้ว จะเข้าสู่หน้าการขายโดยมีการจ่ายเงิน,การทอนเงิน และรายละเอียดต่างๆ หรือจะให้ส่งใบเสร็จไปยังอีเมล์ของลูกค้าก็ทำได้เช่นกัน

POS009

เมื่อกดปุ่มยืนยัน จะทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมา

POS010

Rate This Article

(55 out of 120 people found this article helpful)

Leave A Comment?