Purchase Orders – POS

Purchase Orders – POS

หน้าการสั่งซื้อ เป็นหน้าแสดงตารางการสั่งซื้อสินค้า ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มการสั่งซื้อสินค้า แก้ไขการสั่งซื้อสินค้า ลบการสั่งซื้อสินค้า ดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า พิมพ์รายการการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทำให้สามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายในหน้าเดียว

ตารางใบสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าโดยมาจากการ เพิ่มใบสั่งซื้อ หรือ แก้ไขใบสั่งซื้อ

Purchese001

โดยองค์ประกอบของหน้า ใบสั่งซื้อ มีดังนี้

เพิ่มใบสั่งซื้อ

เป็นส่วนของการเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วย

ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการสั่งซื้อสินค้า มีดังนี้

– วันที่ หรือวัน,เวลา จำเป็นต้องใส่ *

– เลขที่อ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *

– คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ซัพพลายเออร์ เป็นคนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น มาจากหน้า ซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องใส่ *

– การเพิ่มซัพพลายเออร์ สามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน

– เพิ่มสินค้า เป็นข้อมูลสินค้าที่จะทำการสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลือกสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ระบบลายเซ็น

– ข้อความ เป็นการเพิ่มเติมข้อความหรือเนื้อหา ที่ใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของสินค้าชิ้นนั้นโดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้น

– ปิดฟอร์ม

– ยืนยัน จะเก็บข้อมูลเพิ่มในตาราง

เมื่อทำการ เพิ่มใบสั่งซื้อ จะส่งผลต่อจำนวนของสินค้าโดยจำนวนสินค้าจะไปเพิ่มตามข้อมูลในใบสั่งซื้อ

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้สั่งซื้อ

Purchese002

แก้ไขใบสั่งซื้อ

เป็นส่วนแก้ไขการสั่งซื้อสินค้า โดยจะมีรายละเอียดในการแก้ไขข้อมูลตามฟอร์มที่กำหนดมา โดยมีให้เลือกหลากหลายแบบและมีการตรวจสอบการใส่ข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการสั่งซื้อสินค้ามีดังนี้

– วันที่ หรือวันเวลา จำเป็นต้องใส่ *

– เลขที่อ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *

– คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ซัพพลายเออร์ เป็นคนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น มาจากหน้า ซัพพลายเออร์  จำเป็นต้องใส่ *

– เพิ่มซัพพลายเออร์ สามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกในการใช้งาน

– เพิ่มสินค้า เป็นข้อมูลสินค้าที่จะทำการสั่งซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลือกสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ระบบลายเซนต์

– ข้อความ คือเนื้อหาเพิ่มเติมที่บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของสินค้านั้นๆ โดยมี Template Note เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น ฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นให้

– ปิดฟอร์ม

– ยืนยันจะเก็บข้อมูลเพิ่มในตาราง

เมื่อทำการ เพิ่มใบสั่งซื้อ จะส่งผลไปยังจำนวนของสินค้าโดยจะเพิ่มจำนวนสินค้าตามข้อมูลในใบสั่งซื้อ

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้สั่งซื้อ

Purchese006

ข้อมูลใบสั่งซื้อ

คือ หน้าดูข้อมูลโดยรวมของการสั่งซื้อสินค้าโดยมาจากการ เพิ่มใบสั่งซื้อ หรือ การแก้ไขใบสั่งซื้อ

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ที่มุมขวาบนของหน้า

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้สั่งซื้อ

Purchese004

ลบใบสั่งซื้อ

คือ การลบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยจะไม่ส่งผลกระทบที่หน้าอื่น

แต่การคำนวณสถิติใน หน้าแรก ,สถิติสินค้า จะเปลี่ยนไป

เมื่อทำการลบ ข้อมูลจะหายไปจากตารางทันที

ผู้ที่สามารถลบข้อมูลได้มีเพียง เจ้าของระบบ เท่านั้น

 

สถิติใบสั่งซื้อ

เป็นสถิติของการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

– Total จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดในวันนั้นๆ

– Product จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อมาในวันนั้นๆ

– Purchased จำนวนรายการการสั่งซื้อสินค้าในวันนั้นๆ

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้

การ Export สามารถทำได้หลายรูปแบบ คือ PNG , JPG , PDF , SVG

สามารถกำหนดรายการการสั่งซื้อสินค้า ที่แปลงเป็นสถิติได้มากกว่า 1 ข้อมูลโดยการ เลือกแถว

Purchese009

อีเมลใบสั่งซื้อ

คือ การส่ง อีเมล์ ใบการสั่งซื้อสินค้าไปยัง ซัพพายเออร์ ที่ได้เพิ่มใบสั่งซื้อ หรือ แก้ไขใบสั่งซื้อไว้

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการส่ง Email รายการสั่งซื้อสินค้ามีดังนี้

– จาก : ชื่อ และ อีเมล์ของผู้ที่ใช้

– ถึง : อีเมล์ของ ซัพพายเออร์ ที่ได้ทำการ เพิ่มใบเสนอราคาหรือแก้ไขใบเสนอราคา ไว้ จำเป็นต้องใส่ *

– หัวเรื่อง : หัวข้อของ อีเมล์ จำเป็นต้องใส่ *

– สำเนา : อีเมล์ ที่ต้องการส่งให้คนอื่นเพิ่มเติม

– สำเนาลับ : อีเมล์ ที่ต้องการส่งให้คนอื่นเพิ่มเติม โดยผู้อื่นจะไม่สามารถเห็น Email  ที่ส่งถึงได้

– ข้อความ : ข้อความที่แนบไปกับ อีเมล์ นั้นๆ โดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ลายเซ็นออนไลน์ : ลายเซ็นของผู้ใช้ สามารถเลือก ส่ง หรือ ไม่ส่ง ลายเซ็นออนไลน์ ได้

– เอกสารหมดอายุ : ใส่เพื่อกำหนดให้ ลายเซ็นออนไลน์ หมดอายุภายในกี่วัน

– ส่ง อีเมล

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้สั่งซื้อ

Purchese006

ตัวอย่าง email

Purchese007

– PDF

Purchese005

เป็นส่วนประกอบหลักและมีระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ในส่วนของการค้นหาและการจัดเรียงตารางข้อมูล โดยจะอยู่ในตารางเพื่อง่ายต่อการใช้งาน

– เลือกแถวตาราง

– การค้นหาข้อมูลต่างๆ

– เลือกคลังสินค้า

ในส่วนของการส่งออกข้อมูล จะมีระบบช่วยให้การ ส่งออก ข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวก

สามารถเปลี่ยนสถานะได้จากการกดปุ่ม Status (สถานะ)

status แบ่งออกเป็น 3 สี

  • สีแดง หมายถึง เริ่มต้นเพิ่มข้อมูล หรือเมื่อส่ง email
  • สีเหลือง หมายถึง เมื่อลูกค้าเปิดอ่าน email
  • สีเขียว หมายถึง เมื่อขายเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนความหมายได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้สั่งซื้อ

Rate This Article

(45 out of 124 people found this article helpful)

Leave A Comment?