Shipping – PC

การจัดส่งสินค้า

ระบบ PC มีการจัดส่งสินค้า 3 แบบ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หากไม่ต้องการใช้งานสามารถเอาออกได้ โดยการกดที่ปุ่มปิดการใช้งาน จะแสดงให้ลูกค้าเลือกตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในหน้าเว็บไซต์

033

1. การส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์

ลูกค้าสามารถปรับแต่งการตัังค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ

เพิ่มโซนการจัดส่งสินค้า

15

 

 • เลือกประเทศที่ต้องการเพิ่มโซนการจัดส่ง จะแสดงเป็นรายการให้เลือก
 • ชื่อโซนการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย[EMS] , ไปรษณีย์ไทยลงทะเบียน
 • รายละเอียดของโซน คือ รายละเอียดของการจัดส่งสินค้า เช่น ส่งสินค้าถึงภายใน 3 วัน

ตัวอย่างการเพิ่มโซนการจัดส่งสินค้า

100-2

17

สามารถแก้ไขโซนการจัดส่งสินค้าโดยการกดที่ปุ่มแก้ไข

018

เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขสามารถแก้ไขประเทศ ชื่อโซน และรายละเอียดจากนั้นกดที่ปุ่มอัพเดต ถ้าต้องการลบโซนให้กดที่ปุ่มถังขยะสีแดงได้เลย

19

เพิ่มอัตราการจัดส่ง

กดที่เพิ่มอัตราการจัดส่งสินค้า

020

การเพิ่มอัตราการจัดส่งสินค้ามีให้เลือก 3 แบบด้วยกัน

 1. จัดส่งฟรี

21

 • ชื่อบริการ เช่น ส่งฟรีน้ำหนัก 1-10 กิโล
 • กำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า มีให้เลือก 2 แบบ คือขึ้นอยู่กับราคาหรือน้ำหนัก
 • กำหนดราคาหรือน้ำหนักต่ำสุดและสูงสุด ไม่สามารถกำหนดซ้ำกันได้

2. ขึ้นอยู่กับราคาการสั่งซื้อ

22

 • ชื่อบริการ เช่น ราคา 100 – 1000
 • กำหนดราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของการสั่งซื้อ
 • กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

3. ขึ้นอยู่กับน้ำหนักการสั่งซื้อ

23

 • ชื่อบริการ เช่น น้ำหนัก 1-10 กิโล
 • กำหนดน้ำหนักต่ำสุด และน้ำหนักสูงสุดของการสั่งซื้อ
 • กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

อัตราการคิดราคาของสินค้าที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักนั้น น้ำหนักจะซ้ำ หรืออยู่ระหว่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อกำหนดอัตราการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก 2 – 4 kg. ไปแล้ว หากจะต้องเพิ่มอัตราการจัดส่งที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักอีกหนึ่งอัน ต้องตั้งค่าให้มากกว่า 4 หรือน้อยกว่า 2 เป็นต้น 

 

2. การจัดส่งสินค้าแบบ Walkin

 1. กำหนดวันเวลาทำการของร้าน

ระบบมีตารางวันและเวลามาให้ สามารถกำหนดโดยกดพื้นที่ในตารางได้เลย โดยถ้าเราเลือกวันเวลานั้นจะเป็นพื้นที่สีเขียว ถ้าไม่เลือกจะเป็นพื้นที่สีขาว

24

 

2. เพิ่มสถานที่รับสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะไปรับสินค้าที่ไหน หรือสถานที่ที่ลูกค้าสะดวกจะไปรับสินค้าด้วยตัวเอง

25

1. เพิ่มตำแหน่งโดยกดที่เปลี่ยนตำแหน่ง

0025

2. กดตำแหน่งที่ต้องการในแผนที่

สามารถคลิกซ้ายที่แผนที่เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย , คลิกขวาที่เครื่องหมายเพื่อลบเครื่องหมาย , ลากเครื่องหมายเพื่อย้ายตำแหน่ง

3. กดดำเนินการ

00026

4. แก้ไขชื่อและไอคอนตามที่ต้องการ

27

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดที่ดำเนินการ

28

5. เพิ่มข้อมูลให้กับแผนที่โดยกดแสดงข้อมูลแผนที่

6. จากนั้นคลิกที่ไอคอนที่เพิ่มไว้ในแผนที่

00028

7. แก้ไขข้อมูลแผนที่

0029

30

 • หัวข้อ คือ ชื่อสถานที่ ที่ต้องการให้ลูกค้าไปรับสินค้า เช่น BTS ทองหล่อ
 • หัวข้อย่อย เงื่อนไขในการรับสินค้า เช่น โปรดติดต่อก่อนรับสินค้า
 • โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • อีเมล์
 • เว็บไซต์ เว็บไซต์ของร้าน
 • เนื้อหา คือ เงื่อนไขในการรับสินค้า ตัวอย่างเช่น ท่านต้องทำการสั่งจองสินค้าในเว็บไซต์ก่อน ถ้าสินค้าบางตัวสงสัยโปรดสอบถามเบื้องต้นก่อนสั่งจอง

หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มดำเนินการ ข้อมูลจะมาแสดงในแผนที่

 

3. การจัดส่งสินค้าแบบส่งถึงที่

031

 1. กำหนดราคาเริ่มต้นของการจัดส่งสินค้า คือ ราคาเริ่มต้นที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
 2. กำหนดราคาสินค้าการจัดส่งสินค้าต่อกิโลเมตร คือ กำหนดราคาต่อกิโลเมตร เช่น 1 กิโลเมตร ราคา 10 บาท ถ้าระยะทางที่ไปส่งลูกค้า 5 กิโลเมตร ค่าจัดส่งจะเป็น 50 บาท
 3. เพิ่มและแก้ไข แมสเซ็นเจอร์ของทางร้าน โดยขั้นตอนการเพิ่มจะเหมือนการจัดส่งสินค้าแบบ Walkin

32

1. เพิ่มตำแหน่งโดยการกดที่เปลี่ยนตำแหน่ง

56-5

2. กดตำแหน่งที่ต้องการในแผนที่

สามารถคลิกซ้ายที่แผนที่เพื่อเพิ่มเครื่องหมาย , คลิกขวาที่เครื่องหมายเพื่อลบเครื่องหมาย , ลากเครื่องหมายเพื่อย้ายตำแหน่ง

3. กดดำเนินการ

56-4

4. แก้ไขชื่อและไอคอนตามที่ต้องการ

27

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดที่ดำเนินการ

56-6

5.เพิ่มข้อมูลให้กับแผนที่ โดยกดแสดงข้อมูลแผนที่

6. จากนั้นคลิกที่ไอคอนที่เพิ่มไว้ในแผนที่

56-8

7.  แก้ไขข้อมูลแผนที่

56-11

56-12

 • หัวข้อ คือ ชื่อสถานที่ ที่ต้องการให้ลูกค้าไปรับสินค้า เช่น BTS ทองหล่อ
 • หัวข้อย่อย เงื่อนไขในการรับสินค้า เช่น โปรดติดต่อก่อนรับสินค้า
 • โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • อีเมล์
 • เว็บไซต์ เว็บไซต์ของร้าน
 • เนื้อหา คือ เงื่อนไขในการรับสินค้า ตัวอย่างเช่น ท่านต้องทำการสั่งจองสินค้าในเว็บไซต์ก่อน ถ้าสินค้าบางตัวสงสัยโปรดสอบถามเบื้องต้นก่อนสั่งจอง

หลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่มดำเนินการ ข้อมูลจะมาแสดงในแผนที่

Rate This Article

(39 out of 103 people found this article helpful)

Leave A Comment?