Slideshow – PC

สไลด์โชว์ (Slideshow)

สร้างสรรค์เว็บไซต์ให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยการใส่สไลด์โชว์เพื่อให้เว็บไซต์ดูสวยงามและน่าสนใจ

1. เลือกเมนูสไลด์โชว์

69

2. กดที่ + เพื่อเพิ่มสไลด์โชว์

69-1

3. ใส่ชื่อและอัปโหลดรูปภาพ

69-2

  • ชื่อ สามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ
  • อัปโหลดรูปภาพ สามารถอัปโหลดรูปภาพได้สูงสูด 8 รูปภาพ และสามารถลากสลับตำแหน่งรูปภาพได้

ภาพตัวอย่างการเพิ่มสไลด์โชว์

69-3

สามารถปรับแต่งรูปภาพได้

69-4

  1. เครื่องหมายกากบาทสีแดง คือการลบรูปภาพ
  2. เครื่องหมายหมุนสีส้ม คือการหมุนรูปภาพโดยหมุนวนไปทางขวา
  3. เครื่องหมายแก้ไขสีเหลือง คือการแก้ไขและประบแต่งรูปภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การปรับแต่งรูปภาพ – PC
  4. เครื่องหมาย Alt สีฟ้า คือการใส่ข้อความให้กับรูปภาพ
  5. เครื่องหมายตาสีเขียว คือการดูรูปภาพ

เมื่อกดบันทึกข้อมูลจะลงมาอยู่ในตารางด้านล่าง

69-6

เมื่อเปิดการใช้งานสไลด์โชว์จะแสดงในส่วนของ สไลด์บล๊อก (SlideBox) บนหน้าเว็บไซต์

69-7

การตั้งค่าสไลด์โชว์

  • เปิด/ปิด การใช้งาน สามารถเปิดได้เพียงแค่ 1 สไลด์โชว์เท่านั้น

70

  • แก้ไขสไลด์โชว์

70-1

เมื่อกดแก้ไขจะแสดงข้อมูลขึ้นมาสามารถแก้ไขชื่อและรูปภาพได้ตามต้องการ

70-3

  • ลบสไลด์โชว์ เมื่อกดลบจะแสดงเครื่องหมายถูกและกากบาทเพื่อให้ยืนยันการลบอีกครั้ง

70-2

Rate This Article

(43 out of 117 people found this article helpful)

Leave A Comment?