System – PC

ตั้งค่าระบบ

1

  1. ชื่อร้าน จะแสดงตรง Title ของเว็บไซต์

2

2. อีเมล์ระบบ เป็นอีเมล์ที่ระบบจะใช้ในการส่งหาลูกค้า และเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

3. การคงอยู่ของคุกกี้ ตัวอย่างคือ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าคุกกี้ก็จะทำการเก็บข้อมูลไว้ เมื่อปิดเว็บตะกร้าสินค้าจะยังคงมีสินค้าที่กดสั่งซื้อไว้ แต่เมื่อผ่านไปตามจำนวนวันของคุกกี้ที่ตั้งไว้ สินค้าที่ค้างไว้ในตะกร้าก็จะหายไป

4. ภาษาสำหรับระบบจัดการเว็บไซต์ คือภาษาที่แสดงในระบบ

ตัวอย่าง จากเดิมที่เป็นภาษาไทย เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาในระบบก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

003

5. ภาษาสำหรับหน้าเว็บไซต์คือภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์

ภาพตัวอย่าง

04

6. รูปแบบการแสดงผลของวันที่

ภาพตัวอย่างจากเดิมเป็น เดือน/วัน/ปี

94

เปลี่ยนมาเป็น วัน/เดือน/ปี

94-1

7. หน่วยของน้ำหนัก คือ การแสดงหน่วยของน้ำหนักสินค้า

ตัวอย่าง ใช้ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักของสินค้า

07

8. ตัวแทนการขาย คือ แชทสร้างรายได้

ถ้ากดที่เปิดการใช้งานจะมีแชทขึ้นบนหน้าเว็บไซต์แต่ถ้าปิดการใช้งานจะไม่มีแชทที่หน้าเว็บไซต์ และเมนูในระบบจัดการเว็บไซต์จะขึ้นเเป็นสีแดง

  • เปิดการใช้งาน

99

  • ปิดการใช้งาน

9

 

9. เพจ Facebook

ถ้ากดเปิดการใช้งานจะมีแถบ facebook ขึ้นมาเพื่อให้ login เข้า facebook และจะมี Massager ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ แต่ถ้าปิดการใช้งานก็จะไม่แสดง

  • เปิดการใช้งาน

10

เมื่อกดที่แถบ facebook เพื่อทำการ login เข้า facebook

12

จากนั้นให้กดที่ปุ่มดำเนินการต่อในชื่อ……

10-2

หลังจากนั้นให้กดที่ปุ่มตกลงเพื่อให้ระบบเชื่อมต่อกับ facebook จะมีลิงค์เพจ facebook ให้เลือกเพจตามที่ต้องการใช้งาน

11

หมายเหตุ* ท่านต้องเป็น Admin เพจ facebook อยู่ก่อนแล้ว

หน้าเว็บไซต์จะแสดง Massager ขึ้นมาเพื่อให้สอบถามผ่านช่องทาง facebook ได้

11-2

  • ปิดการใช้งาน

10-1

10. ESP

เป็นการเชื่อมต่อกับระบบ Email เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบลูกค้าที่มาติดตามเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

ถ้าเปิดการเชื่อมต่อ ESP จะต้องมีระบบ Email ก่อนแต่ถ้ามีระบบ Email แล้ว สามากดเชื่อมต่อ ESP ได้เลย เมื่อกดเชื่อมต่อแล้วจะมีให้เลือก 2 ส่วน คือ สมาชิกของ ESP กับ ลูกค้าของ ESP

10

ภาพระบบ Email

012

  •  สมาชิกของ ESP จะใช้แสดงเวลามีลูกค้ามากด Subscribe
  • ลูกค้าของ ESP จะใช้เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้า

Rate This Article

(27 out of 80 people found this article helpful)

Leave A Comment?