ตาราง Keyword และการใส่บทความ

ตาราง Keyword และการใส่บทความ

เป็นตาราง Keyword ที่ใช้ทำ SEO โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้

010

โดยมีองค์ประกอบดังนี้

 • Keyword เป็น Keyword ที่ต้องการให้ติดหน้า google
 • URL เป็นเว็ปไซด์ของผู้ใช้ที่ต้องการให้ติดหน้า google ใน Keyword นั้นๆ
 • Ranking อันดับที่ต้องการ
 • Now อันดับที่เป็นอยู่
 • Deadline สิ้นสุดวันเวลาที่อันดับขึ้นตามที่ต้องการ
 • Action Event ต่างๆ ในตาราง 5 โดยแบ่งเป็น
  • Active คือ การจะให้ Keyword นั้นๆ ทำ SEO โดยสามารถทำได้ครั้งละ 1 Keyword เท่านั้น012เมื่อกดซื้อเรียบร้อยแล้วจะมาแสดงใน ตาราง Keyword Active ซึ่งจะอยู่ด้านบนเสมอ

4

 • Content เป็นการเพิ่มเนื้อหาของบทความที่ต้องการใช้ในการทำ SEO 014โดยจะแบ่งเป็นช่องๆ
  • Content เป็นข้อมูลบทความที่เพิ่ม
  • Type Keyword ประภทของ Keyword015
  • จำนวนรอบ คือจำนวนการทดสอบ Spin บทความ และปุ่ม Spin018-2
  • โหมดแทรกอัตโนมัติ เป็นการเปิด/ปิดการแทรก Spin ถ้าเป็นปิดจะสามารถลือกคำได้และกดแทนที่เพื่อแทนที่ (สามารถกดปุ่ม A เพื่อแทนที่ S เพื่อเลือกทั้งหมด D เพื่อไม่เลือกทั้งหมดเป็นคีย์ลัดได้) ถ้าเปิดจะแทนที่ให้เลย

018

 • 019
 • จำกัดจำนวนการ Spin คือการจำกัดจำนวนของคำที่จะ Spin ให้ไม่เกินค่าที่ตั้งไว้
 • % การ Spin บทความจะเป็นการสุ่ม Spin ตาม % ที่ได้ตั้งไว้ จะใช้กับปุ่ม Auto
 • บทความ เป็นบทความที่ใช้ในการทำ SEO ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด017มีหลายองค์ประกอบ ดังนี้

1. Title เป็นส่วนของหัวเรื่องของบทความ จะต้องมีคำที่เป็น keyword 1 จุด

1

2. Content เป็นส่วนของเนื้อหาบทความ จะต้องมีคำที่เป็น keyword 8 จุดห้ามขาดและห้ามเกิน

2

3. Bump เป็นส่วนของบทความต่อท้าย จะต้องมีคำที่เป็น keyword 1 จุด

3

4. Undo / Redo ย้อนไปข้างหลังหรือข้างหน้าของบทความ

5. Status ของบทความซึ่งจะต้องรอทางระบบตรวจสอบบทความก่อนใช้จริง ถ้ามีสถานะเป็นถูกสีเขียวแปลส่าใช้ได้ แต่ถ้าเป็นกากบาทสีแดงแปลว่าต้องแก้ไขและจะมีข้อความบอกว่าต้องแก้ไขอะไร

6. Auto ใช้ Spin บทความทั้งหมดโดยใช้ Option ด้านบนป้นตัวอ้างอิง

7. Save Edit เป็นการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลบทความโดยที่จำเป้นต้องใส่ข้อมูลทั้งหมดและในเนื้อหาต้องมี Keyword แทรกอยู่ในเนื้อหามากกว่า 5 Keyword

 • Keyword Chart เป็นกราฟที่แสดงถึงจำนวนการขึ้นอันดับของแต่ละวัน020
 • Re Order เป็นการที่ถ้าต้องการให้อันดับขึ้นมากกว่าที่ได้ตั้งในหน้าแรกสามารถทำได้แต่ต้องจ่าย Credit เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ระบบได้คำนวณไว้021

 

Rate This Article

(56 out of 138 people found this article helpful)

Leave A Comment?